Viac predajcov ovocia a zeleniny na trhovisku Miletičova

Začiatkom apríla pribudne na trhovisku Miletičova približne 40 zeleninových stánkov. Návštevníci trhoviska tu nájdu bohatšiu ponuku ovocia a zeleniny od lokálnych dodávateľov. Nové stánky budú na mieste tých, kde sa predával textil. Stánky s oblečením, ktoré na trhu ostali, sa presunú o pár metrov ďalej. „Už dlhšie sme na trhovisku Miletičova pozorovali klesajúci záujem o textil a, naopak, zvyšujúci sa záujem o ovocie a zeleninu,” zdôvodnil rozhodnutie Attila Horváth, riaditeľ Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, ktorý je správcom trhoviska. Peniaze získané z prenájmu stánkov chce správca investovať do nových drevených stánkov, takých, aké tu otvorili koncom minulého roka. Nové priestorové úpravy majú so sebou priniesť aj lepší prístup čisticich mechanizmov k jednotlivým stánkom a tým zvýšenie hygieny na trhu.

(red)

Vydanie: Apríl 2014