Vianočný príspevok

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktoré majú nezaopatrené deti, majú nárok na vianočný príspevok.

Výška príspevku:

Rodina s 1 dieťaťom - 150 eur

Rodina s 2 deťmi - 170 eur

Rodina s viac ako 2 deťmi - 200 eur

Rodiny, ktoré tento rok už získali nejakú finančnú pomoc, majú nárok na 80 eur.

Spolu so žiadosťou o príspevok je nutné doložiť všetky potrebné dokumenty, ktoré preukazujú nárok na vianočný príspevok. Záujemcovia si môžu podať žiadosť do 15. 11. 2022 na Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.

Žiadosť nájdete na www.ruzinov.sk, alebo si môžete vyzdvihnúť v Kancelárii prvého kontaktu priamo na miestnom úrade na Mierovej 21. 

Bližšie informácie vám radi poskytnú na telefónnom čísle 02/48 28 44 51 alebo 02/48 28 44 04, prípadne ich získate osobne priamo na úrade na referáte sociálnych služieb. 

 

Vydanie: Október 2022