Vianočný príspevok pre rodiny v núdzi aj tento rok

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Aj tento rok môžu ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi dostať od mestskej časti vianočný príspevok.

Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove, ktoré sú v hmotnej alebo náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Výška vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 140 do 190 eur podľa počtu detí. Rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2017 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na finančný príspevok vo výške 70 eur.

Rodinám v hmotnej núdzi alebo rodinám v náhlej núdzi

- rodine s 1 dieťaťom bude poskytnutých 140 EUR

- rodine s 2 deťmi bude poskytnutých 160 EUR

- rodine s viac ako 2 deťmi bude poskytnutých 190 EUR

Rodina, ktorá má záujem o vianočný príspevok, musí na ružinovskom miestnom úrade podať písomnú žiadosť a k nej priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je rodinou v hmotnej núdzi. Žiadosť treba podať do 15. novembra 2017. Tlačivo je zverejnené na webovom sídle mestskej časti Ružinov www.ruzinov.sk alebo si ju môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v prvom kontakte miestneho úradu na Mierovej 21. Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Ružinov č. 13/2016.

Marianna Šebová

 

Vydanie: November 2017