Vnútroblok aj s petangovým ihriskom

Mať kultúrne a čisté prostredie. To bola myšlienka, ktorú si zaumienili zrealizovať obyvatelia bytového domu na Záhradníckej ulici. Vypracovali projekt, získali peniaze z grantu mestskej časti Ružinov a vnútroblok zmenili na nepoznanie.

„Jednota medzi obyvateľmi bola jasná, že treba niečo s týmto priestorom urobiť, aby nechátral, no chýbali len finančné prostriedky,“ vysvetľuje detaily úprav Jaroslav Rohoň, jeden z iniciátorov. Zeleň, ktorá bola v týchto miestach zanedbaná, nahradil udržiavaný trávnik, množstvo okrasných kríkov a ruží. „Išlo o rozsiahle zemné práce, rekultiváciu, izolačné práce, nákup a osadenie lavičiek, smetných košov, drevených obkladov, nákup výsadbového materiálu, substrátov, hnojív, náradia a podobne,“ dopĺňa. Obyvatelia tu dokonca vytvorili ihrisko na petangue. Vnútroblok je tak príťažlivým miestom na oddych a do budúcna tu obyvatelia plánujú usporadiavať petangové turnaje.

Veronika Vasilková

Foto: M. Štrosová

Fotogaléria: 
Vydanie: November 2013