Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017

Kedy? Sobota 4. novembra 2017 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Koho volíme? Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za Ružinov (6 poslancov)

Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Na hlasovacom lístku označíme 1 kandidáta

2. Jozef Danko, JUDr., 45 r., podnikateľ, Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát

3. Juraj Droba, Mgr., MA, MBA, 46 r., poslanec NR SR (SaS), manažér, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Strana maďarskej komunity –Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

4. Pavol Frešo, Ing., 48 r., predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát

5. Milan Ftáčnik, Doc. RNDr., CSc., 61 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát

6. Natália Hanulíková, Mgr., 28 r., psychologička, predsedníčka Strany zelených Slovenska, Bratislava - Karlova Ves, Strana zelených Slovenska

7. Ľubomír Huďo, PhDr., 54 r., novinár Bratislava – Dúbravka, nezávislý kandidát

8. Martin Jakubec, PhDr., PhD., 33 r. manažment riadenia, generálny manažér, pedagóg, podnikateľ Bratislava - Nové Mesto, nezávislý kandidát

10. Daniel Krajcer, Mgr., 48 r., publicista, Bratislava - Staré Mesto, MOST - HÍD, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených

11. Rudolf Kusý, Mgr., 41 r., starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Bratislava – Nové Mesto, nezávislý kandidát

12. Marián Leinerovič, Mgr., 67 r., pedagóg, Stupava, NOVÝ PARLAMENT

13. Milan Lopašovský, PharmDr., 54 r., farmaceut, Bratislava - Staré Mesto, STRANA

MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

14. Ján Mrva, Ing., 48 r., starosta mestskej časti Bratislava – Vajnory, Bratislava – Vajnory, nezávislý kandidát

15. Lukáš Parízek, Mgr., 31 r., štátny tajomník MZVaEZ SR, Bratislava – Vajnory, Slovenská

národná strana

16. Jalal Suleiman, Ing., PhD., 51 r., prekladateľ, Pezinok, Komunistická strana Slovenska

17. Andrej Trnovec, RNDr., 54 r., kultúrnoosvetový pracovník, Bratislava - Staré Mesto,

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

18. Jozef Uhler, JUDr., Mgr., 41 r., IT špecialista, Bratislava – Jarovce, nezávislý kandidát Kandidatúry na predsedu BSK sa vzdali Ľubomír Kolárik a Rastislav Blaško.

 

Kandidáti na poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

(volebný obvod 2)

Na hlasovacom lístku označíme 6 kandidátov

1. Igor Adamec, Mgr., 53 r., riaditeľ TVR a RE,s.r.o., Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

2. Tomáš Alscher, Ing., MPH., 33 r., ekonóm, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER -

sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS –Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

3. Marián Andel, PhDr., 67 r., dôchodca, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana

4. Dagmar Bednáriková, Ing., PhD., 55 r., daňová poradkyňa, Bratislava – Ružinov, Slovenská

národná strana

5. Sylvia Beňová, Ing. 40 r., generálna riaditeľka sekcie, ekonomiky, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

6. Kristína Biháriová, 28 r., invalidný dôchodca, Bratislava – Ružinov, Strana zdravotne a

sociálne znevýhodnených občanov

7. Roman Blanár, 53 r. prevádzkar v reštauračnom zariadení, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

8. Kamil Bodnár, Mgr., 37 r., dátový analytik, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

9. Ján Buocik, Mgr., 40 r. advokát, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

10. Petra Demková, Mgr., 39 r., živnostníčka, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

11. Slavomír Drozd, Ing., 52 r., dizajnér, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ - DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

12. Martina Fondrková, Mgr., 43 r. poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

13. Marián Gajdoš, MVDr., 58 r., zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov, #SIEŤ

14. Natália Grausová, MUDr., 63 r., poslankyňa NR SR, Bratislava – Ružinov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

15. Adam Greksa, Mgr., 32 r., podnikateľ, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

16. Danka Hevierová, 63 r., ekonómka Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana

17. Ján Höher, 69 r., tenisový tréner, Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT

18. Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 43 r., manažér, Bratislava – Ružinov, SME RODINA – Boris Kollár

19. Dušan Hruška, Ing., 57 r., živnostník, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše

Slovensko

20. Martin Chren, Ing., 36 r., ekonóm, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

21. Pavol Jusko, PhDr., 53 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár

22. Branislav Kaliský, Ing. arch., 49 r., architekt, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

23. Monika Kozelová, Mgr., 56 r., dramaturg, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

25. Daniel Kučera, Bc., 43 r., technický manažér - zriaďovateľ školy, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana

26. Marcela Kulifajová, Ing., 42 r., koordinátor v oblasti odborného vzdelávania stredných odborných škôl, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

27. Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 44 r., SZČO, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

28. Marek Machata, Mgr. et, Mgr., 34 r., projektový manažér, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické

hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

29. Jozef Matúšek, Mgr., 70 r., učiteľ na dôchodku, občiansky aktivista, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

30. Silvester Minarovič, JUDr., 79 r., právnik, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana

31. Robert Műller, 60 r., zdravotne ťažko postihnutý, Bratislava – Ružinov, MOST - HÍD, SMER - sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

32. Ondrej Noskovič, 59 r., administratívny pracovník, Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT

33. Petra Palenčárová, Mgr., 36 r., manažérka, Bratislava - Ružinov, nezávislý kandidát

34. Martin Patoprstý, Ing. ,32 r., občiansky aktivista, Bratislava - Ružinov, nezávislý kandidát

35. Dušan Pekár, Mgr. Ing., 53 r., starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov, Sloboda a

Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

36. Pavol Petrovič, Ing., 53 r., podnikateľ, Bratislava – Ružinov, ŠANCA

37. Denisa Pilotto, Ing. arch., 41 r., architektka, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár

38. Vladimír Randa, Ing., 78 r., živnostník, Bratislava – Ružinov, NOVÝ PARLAMENT

39. Anna Reinerová, Ing. ,59 r., ekonómka, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

40. Erika Reinoldová, 35 r., občianska aktivistka, Bratislava – Ružinov, Nezávislosť a Jednota

41. Patrik Riszdorfer, Mgr., 48 r., mediálny poradca, Bratislava – Ružinov, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)

42. Branislav Saga, 52 r., živnostník, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

43. Anton Savitský, 67 r., pracovník bezpečnostnej služby, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

44. Vladimír Sloboda, Ing., 38 r., manažér kvality, Bratislava - Ružinov Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

45. Ľubomír Ščasný, Ing., 57 r., ekonóm, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

46. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 68 r., psychologička, expertka pre obete trestných činov, Bratislava - Ružinov Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar, Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

47. Ladislav Špánik, 64 r., dôchodca, Bratislava – Ružinov, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

48. Lucia Štasselová, Ing. arch., 59 r., poslankyňa Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát

49. Michal Vicáň, Bc., 33 r., projektový manažér, Bratislava – Ružinov, SME RODINA - Boris Kollár

50. Štefan Zima, Mgr. art., 68 r., dôchodca, Bratislava – Ružinov, Slovenská národná strana

Kandidatúry na poslanca BSK sa vzdala Petra Krištúfková

 

Vydanie: November 2017