Volebný manuál: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách

Už o niekoľko týždňov budeme vedieť, kto bude v nasledujúcich rokoch stáť na čele Ružinova, Bratislavy a župy a ktorí poslanci zasadnú do tridsiatich dní od volieb do poslaneckých lavíc. Kým sa tak však stane, ponúkame vám niekoľko štatistík o kandidátoch a prehľad najdôležitejších informácií o priebehu volebného dňa z pohľadu voliča.

Pozrime sa na štatistiky kandidátov do ružinovského zastupiteľstva. O 25 poslaneckých miest sa uchádza rovná stovka kandidátov. Najmladšia kandidátka má 22, najstaršia 74 rokov, priemerný vek kandidátov je 45 rokov. Najviac z nich je v rozpätí 36 až 45 rokov.

Kandiduje 26 žien a 74 mužov. Tri štvrtiny z nich má vysokoškolské vzdelanie (1. stupeň – 5, 2. stupeň – 64 a 3. stupeň – 8), 23 je bez titulu, resp. ho nemá uvedený. Po obdobiach, kedy v zastupiteľstvách dominovali lekári, právnici a architekti, si tentokrát takmer tretina kandidátov uvádzala ako povolanie manažment, príp. marketing a druhou veľkou skupinou je verejná správa.

Dôležité informácie

Ako bude prebiehať volebný deň a na čo by ste nemali zabudnúť? Predovšetkým... Aj keď pôjde o dvoje voľby, konať sa budú len v jeden deň – v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00.

Volebná miestnosť

Súčasťou oznámenia o mieste a čase konania volieb, ktoré ste dostali do schránok, je aj informácia o tom, kde má volič z konkrétnej adresy svoju volebnú miestnosť. V prípade, že by ste si to chceli overiť, zoznam adries s priradenou miestnosťou nájdete aj na webe mestskej časti v sekcii Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 (v pravej časti hlavnej stránky) v dokumente Zoznam volebných okrskov, sídla miestností – podľa ulíc.

Žiadne voličské preukazy

Na rozdiel od prezidentských, parlamentných alebo európskych volieb nie je v týchto možné voliť mimo svojho volebného okrsku, takže svoj hlas môže volič odovzdať výlučne v mieste svojho trvalého pobytu.

Overenie totožnosti

Po príchode do volebnej miestnosti predložíte komisii občiansky preukaz (alebo doklad o pobyte cudzinca, kde je tiež uvedený trvalý pobyt). Sú to jediné doklady, ktoré sa pri týchto voľbách akceptujú. Ten, kto predloží cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list alebo neplatný občiansky preukaz, nebude môcť voliť.

Počet „krúžkov“

Na každom hlasovacom lístku je uvedené, koľko poslancov sa v danom volebnom obvode volí. Znamená to, že nemôžete dať viac „krúžkov“ ako je počet poslancov. Môžete ich dať menej. Nie však viac, lebo potom neplatí žiadny z nich. V prípade starostu, primátora a župana môžete dať len jeden krúžok.

Biele a modré obálky

Kandidátov na komunálnych poslancov – ružinovských a mestských a starostu a primátora nájdete na bielych hlasovacích lístkoch, ktoré budete vkladať do bielych obálok a vhadzovať do bielej volebnej urny. Kandidátov na župných poslancov a župana zasa nájdete na modrých zoznamoch, vložíte do modrých obálok a vhodíte do modrej urny. Dôležité je nepomýliť sa, pretože ak by ste hodili bielu obálku do modrej urny, váš hlas by bol neplatný.

Volebné urny

Zákon myslí aj na tých, ktorí sa (výlučne) zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a umožňuje im požiadať o možnosť voliť na adrese trvalého bydliska. Už v tejto chvíli je však dôležité pamätať si, že treba požiadať o dve urny – bielu aj „modrú“ – pre oba typy volieb. Požiadať o prenosnú volebnú urnu môžete na tel. číslach 02/ 48 284 338 alebo 02/ 48 284 323 počas úradných hodín, resp. do 16:00 počas volebného dňa 29. októbra, nie však na konkrétnu hodinu.

 

Vydanie: Október 2022