Voličský manuál: Ako voliť v prezidentských voľbách?

Prvé kolo prezidentských volieb bude už o niekoľko týždňov, 23. marca, a prípadné druhé kolo po Veľkej noci, 6. apríla. Ak sa nik nevzdá kandidatúry, o vaše hlasy sa bude uchádzať 11 kandidátov. A trochu štatistiky - na rozdiel od minulých volieb, tentokrát sa o prezidentský post neuchádza ani jedna žena.

V Ružinove bude zriadených 73 volebných okrskov, teda miestností, kde môžu voliči odovzdať svoj hlas. Voliť môže každý občan, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Ak teda budete osemnástku oslavovať až (napríklad) 1. apríla, v prvom kole voliť nemôžete, v druhom už áno. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Ako postupovať, aby bol hlas platný?

Hlasovací preukaz

Občan, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, môže voliť vo volebnej miestnosti, kde je zapísaný v zozname voličov. Oznámenie o mieste a čase konania volieb bolo doručované do poštových schránok. Ak počas volieb nebudete na tejto adrese, existuje alternatíva. Voliť môžete kdekoľvek, budete však potrebovať hlasovací preukaz. Ak si vybavíte preukaz, ale napokon predsa len ostanete vo volebný deň doma, nezabudnite si ho priniesť aj tak. Bez neho voliť nebudete môcť, občiansky preukaz vám stačiť nebude.

Ak ste občanom Slovenskej republiky, ale na Slovensku nemáte trvalé bydlisko, v prezidentských voľbách voliť môžete. Podmienkou je, že sa dostavíte do volebnej miestnosti, voliť poštou sa v prezidentských voľbách totiž nedá. Nezabudnite si so sebou zobrať slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (nájdete ho na stránke Ministerstva vnútra SR), prípadne vám ho poskytne priamo volebná komisia. Tá vaše meno dopíše do zoznamu voličov, vydá vám hlasovací lístok a priamo do pasu vám napíšu poznámku o tom, že ste volili.

Ako postupovať pri voľbe

Výber a úpravu hlasovacieho lístka (krúžkuje sa číslo jedného kandidáta) absolvuje volič v priestore, ktorý je na to určený v každej volebnej miestnosti. Pýtate sa, čo sa stane, ak lístok upravíte už počas čakania na uvoľnenie priestoru za plentou? Nesmie sa to a komisia vám nedovolí odvoliť. Ak sa pomýlite pri úprave lístka, môžete požiadať o nový.

Ak ste hlasovací lístok upravili nesprávne, odložíte ho do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená. Ten, kto tak neurobí, dopustí sa priestupku a za ten je pokuta 33 eur.

Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Marec 2024