Voličský manuál: Základné informácie o prezidentských voľbách

Už o dva mesiace budeme vedieť, kto v prezidentskom paláci vystrieda prezidentku Zuzanu Čaputovú. Predchádzať tomu budú dve kolá volieb a my vám prinášame odpovede na základné otázky, ktoré potrebujete poznať, aby váš volebný deň prebehol bez zbytočných komplikácií.

Kedy sa konajú voľby?

Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 23. marca 2024 od 7:00 do 22:00. Pokiaľ ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2024.

Kto môže voliť?

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz. Vždy však potrebuje aj platný občiansky preukaz, a preto je dôležité si v dostatočnom predstihu skontrolovať jeho platnosť.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí, a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Ako si vybaviť hlasovací preukaz?

Ak v deň konania volieb nebudete v mieste trvalého bydliska, ale napriek tomu budete chcieť voliť, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec vydá preukaz len na ten deň konania volieb, o ktorý volič požiada. Ak teda budete mimo Ružinova po oba volebné víkendy, nezabudnite v žiadosti uviesť oba termíny.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu štyrmi spôsobmi:

■ osobne v tzv. námietkovej kancelárii Miestneho úradu, Mierová 21, v čase úradných hodín, najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (najneskôr 22. 3. 2024, resp. 5. 4. 2024 k druhému kolu volieb) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude tzv. námietková kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie),

■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 4. 3., resp. 14. 3. 2024),

■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3., resp. 14. 3. 2024).

■ prostredníctvom splnomocnenej osoby

Kde máte volebnú miestnosť?

Súčasťou oznámenia o mieste a čase konania volieb, ktoré ste dostali do schránok, je aj informácia o tom, kde má volič z konkrétnej adresy svoju volebnú miestnosť. V prípade, že by ste si to chceli overiť, zoznam adries s priradenou miestnosťou nájdete aj na webe mestskej časti v sekcii Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 (v pravej časti hlavnej stránky) v dokumente Zoznam volebných okrskov, sídla miestností – podľa ulíc.

Viac volebných miestností

S pribúdajúcim počtom obyvateľov bolo potrebné pridať ďalšie volebné miestnosti. Namiesto doterajších 70 tak bude mať Ružinov 73 okrskov – 2 pribudli v Prievoze a 1 v Trnávke. Obyvatelia z týchto lokalít však nemusia chodiť inde, adresa volebnej miestnosti sa nemení. Vďaka vyššiemu počtu miestností sa však skráti ako čas čakania na voľbu, tak aj sčítania hlasov.

Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk

 

 

Vydanie: Február 2024