Vrakunská skládka: Aká je budúcnosť skládky toxického odpadu?

Desaťročia neriešená ekologická hrozba má riešenie na dosah. Pred niekoľkými dňami bolo zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania.

Keď pred nejakým časom ministerstvo životného prostredia vyzvalo majiteľov záhradiek v okolí bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova, aby nepili vodu zo studní a nejedli kontaminovanú zeleninu, aj tí najväčší skeptici pochopili, že situácia je naozaj vážna.

120 kubíkov odpadu

Skládka vznikla na ploche takmer piatich hektárov na hranici mestských častí Ružinov a Vrakuňa. Bez toho, aby vybudovali nepriepustné tesniace prvky, tu v rokoch 1966 – 1979 do Mlynského ramena Malého Dunaja uložili približne 120-tisíc m3 jedovatého odpadu. Štát až po desaťročiach priznal, že nebezpečné toxíny sa šírili až do vzdialenosti desiatich kilometrov. Analýza vzoriek zo studní v okolí nebezpečnej skládky totiž preukázala kontamináciu gumárenskými chemikáliami a pesticídmi. Taktiež boli prekročené limity prchavých chlórovaných alifatických uhľovodíkov, ropných látok a prchavých aromatických uhľovodíkov.

Aké je riešenie?

Po skončení stavebného konania budú nasledovať ďalšie fázy sanácie. Použije sa pri tom metóda tzv. enkapsulácie, ktorou sa obsah skládky zaizoluje od okolitého prostredia. Vybuduje sa podzemná tesniaca stena a nepriepustné prekrytie povrchu skládky. Súčasťou sanácie bude aj čerpanie a čistenie kontaminovaných podzemných vôd v okolí skládky.

 

Vydanie: Marec 2020