Vraky v Ružinove: Ako miznú z ulíc dlhodobo odstavené vozidlá

360 z 399 dlhodobo odstavených vozidiel bez STK a EK, ktoré špatili Ružinov, dokázal miestny úrad z ulíc odstrániť. Je to až 90 percent všetkých "vrakov" na komunikáciách v správe mestskej časti. Podľa štatistík je najviac takýchto vozidiel nahlasovaných na Štrkovci, Trávnikoch a Trnávke. Najviac odťahov sa robí na Trnávke a Štrkovci, výzvy najlepšie zaberajú na Trávnikoch.

Ďalším zaujímavým faktom, ktorý vyplynul z porovnania, je aj vplyv zavedenia parkovacej politiky. Počty evidovaných vozidiel v Starom Ružinove, na Nivách a v Ružovej doline klesli na minimum, ale celkové množstvo v rámci mestskej časti sa nezmenilo. Je teda zrejmé, že niektorí majitelia ich len presunuli o niekoľko ulíc ďalej – teda do iného obvodu alebo mestskej časti.

Pre upresnenie – mestská časť môže riešiť odťahy len na komunikáciách, ktoré má v správe. V prípade, že ide o komunikáciu hlavného mesta, rieši to magistrát (info@bratislava.sk) a ak je to súkromný pozemok (resp. pozemok, ktorý patrí inej inštitúcii), zodpovednosť za riešenie má jeho majiteľ. Neplatí teda často rozšírený názor, že miestny úrad musí vyriešiť všetko, čo sa deje na území mestskej časti. V prípade, že si nie ste istí, radšej napíšte na podnety@ruzinov.sk.

Ako teda treba postupovať? V prvom rade je dôležité rozlišovať medzi vrakom (nemá ŠPZ) a dlhodobo odstaveným vozidlom (má ŠPZ, ale nemá platnú TK a EK). Len to, že auto je špinavé alebo na mieste stojí dlho bez pohybu, nie je dôvod na jeho odtiahnutie. Takúto situáciu neumožňuje žiadny zákon a inštitúcie musia postupovať podľa platných právnych noriem. Prečo aj potom všetkom odťahy trvajú tak dlho? V prípade, že má auto platnú ŠPZ, ale neplatné EK a TK dlhšie ako šesť mesiacov, nalepíme na vozidlo výzvu so 60-dňovou lehotou na riešenie. Majiteľ vozidla vtedy obyčajne toto odstráni sám, alebo absolvuje STK a EK, čím je problém vyriešený. V opačnom prípade môžeme riešiť odťah na vrakovisko. Termín však určujú odťahovacie firmy samotné a realizácia závisí od kapacít jednotlivých autovrakovísk.

 

Vydanie: Apríl 2023