Výhercovia vstupeniek do Kina Nostalgia

V súťaži s kinom Nostalgia v RE 4/2015 vyhrali po dve voľné vstupenky na ľubovoľný film v roku 2015: G. Paschová z Bajkalskej ulice, L. Baránková z Raketovej, J. Golianová z Trenčianskej ulice.

Blahoželáme!

Vydanie: Máj 2015