Výlet do Čertovej pece

Ráno o 7.30 sa nás zišlo na hlavnej stanici 26 členov JDS Bratislava II. Vlakom sme sa doviezli do Piešťan a odtiaľ autobusom do Čertovej pece čo je malá krasová jaskyňa v Považskom Inovci, v ktorej boli nájdené najstaršie známky jaskynného osídlenia na Slovensku. Asi po 10 km prechádzke krásnym lesom sme popri rekreačných chatách prišli k vodnej nádrži Striebornica a ďalej do obce Moravany nad Váhom. Po prehliadke /iba cez bránu/ žiaľ už pomerne schátralého kaštieľa a po krátkom občerstvení sme pokračovali na kúpeľný ostrov v Piešťanoch a ďalej domov. Prežili sme krásny deň v krásnej prírode a aj počasie nám prialo.

Text a Foto: ZO JDS Zimná

Vydanie: Máj 2016