Výlety v roku 2020

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Program sa v priebehu roka priebežne dopĺňa

30. marec - Pezinok prihlasovanie do 20. 3.

27. apríl - Trnava prihlasovanie do 17. 4.

27. máj - Laxenburg, Rakúsko prihlasovanie do 20. 5.

23. jún - Zuberec, Topoľčianky – zámok a jazdiareň prihlasovanie do 16. 6.

22. september - Brno prihlasovanie do 11. 9.

19. október - Modra prihlasovanie do 9. 10.

2. december - Viedeň prihlasovanie do 20. 11.

 

Slávnosti jubilantov 2020 termíny slávnosti DK Ružinov (veľká sála)

25. marec - prihlasovanie do 15. 3.

22. jún - prihlasovanie do 12. 6.

30. september - prihlasovanie do 21. 9

 

Výlety organizované mestskou časťou

Ružinov organizuje pre dôchodcov pravidelné výlety. Spolu s prihláškou na zájazd záujemca predloží požadované doklady o výške dôchodku a na základe toho zaplatí účastnícky poplatok:

■ dôchodok do 365 eur - poplatok 1 €

■ 365,01 až 565 eur - poplatok 5 €

■ nad 565,01 eur - poplatok 10 €

 

Vydanie: Marec 2020