Vynovené športoviská pribúdajú aj stredným školám

Niektoré stredné školy v Ružinove prechádzajú obnovou športovísk. Investuje do nich Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ .

Žiaci Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave už môžu využívať zrekonštruovanú telocvičňu. Telocvičňa má nové podlahy, obklady stien, dvere, telocvičné zariadenie a tiež pribudli ochranné siete na oknách. „Osobne sa teším, že sa podarilo zrekonštruovať telocvičňu, lebo táto škola mala odjakživa športové triedy, veľmi veľa športovcov a telocvičňu veľmi veľa využívali naši žiaci. Táto nová telocvičňa je, samozrejme, nová motivácia, prostredie samo o sebe evokuje k pohybu a k športu,“ povedal riaditeľ školy Norbert Kyndl. Okrem toho v týchto dňoch pribudne v areáli školy aj nové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, ktoré nahradí staré nevyužívané tenisové ihrisko. Určené bude na tenis, volejbal, hádzanú, basketbal aj florbal. V tomto roku plánuje župa v škole aj rekonštrukciu bazéna. Predpokladané náklady sú okolo 90 tisíc eur. Komplexnú rekonštrukciu bazéna plánuje župa aj v SPŠ stavebnej a geodetickej na Drieňovej ulici. Ten je osem rokov mimo prevádzky. Súčasne sa zrekonštruujú všetky jestvujúce rozvody vody, kanalizácia, kúrenie, elektrina a vzduchotechnika ako aj šatne, sprchy a bazénová technológia. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej dokumentácie. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú 500 000 eur. Nová hala určená na športové aktivity by mala vzniknúť aj v nevyužívanej výrobnej hale patriacej SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle. Žiaci by ju mohli využívať aj ako telocvičňu. Konkrétnu predstavu pomôže naplniť verejnosť, župa plánuje vypísať súťaž o najlepší návrh, ako halu zrekonštruovať. Svoje školské športoviská rekonštruovala v uplynulých dvoch rokoch aj mestská časť Ružinov. Moderné bežecké dráhy môže využívať široká verejnosť v areáloch základných škôl na Nevädzovej, Medzilaboreckej, Vrútockej aj Kulíškovej, kde sa nachádzajú už aj multifunkčné ihriská. Najnovšie ihriská na športovanie má Základná škola v Ružovej doline.

(red)

Foto: BSK

Fotogaléria: 
Vydanie: Jún 2015