Výstava napodobenín artefaktov

Repliku keltského meča starého 2200 rokov či ďalšie presné napodobneniny historických artefaktov prináša putovná výstava Umelecké remeslá od praveku po súčasnosť. V Bratislave ju otvorili vo štvrtok 20. októbra v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea a potrvá do konca marca 2017.

"Výstava by mala zviditeľniť schopnosti a remeselné zručnosti našich študentov umeleckých študijných odborov, ktorí dokážu s pomocou podkladov Archeologického múzea vyrobiť originálne repliky používané v dobách dávno minulých," uviedol Dušan Zliechovec, zástupca riaditeľa Súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši-Hámroch, ktorá výstavu spolu s múzeom organizuje.

(TASR)

Vydanie: November 2016