Výstavba škôl: Nové Školy už otvoria svoje brány

Ružinov je jednou z najobľúbenejších mestských častí Bratislavy. Posledná škola bola v Ružinove postavená v roku 1968. Mení sa to až teraz, keď mestská časť dokončuje nové plnohodnotné pavilóny škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej. V prvom prípade sa rozšíri kapacita o 175 a v druhom o 200 detí. Časom sa rozrastie aj ZŠ na Vrútockej.

Nárast počtu obyvateľov znamená aj vyššie požiadavky na škôlky a školy. Nie je to tak dávno, čo kapacity materských škôl výrazne zaostávali za dopytom. Tento stav sa darí riešiť a len v školskom roku 2022/2023 pribudlo 5 nových tried, v elokovanom pracovisku na Tomášikovej ulici 3 triedy a na Hraničnej ulici 2 triedy pre deti predprimárneho vzdelávania. Od septembra 2023 pribudne nová materská škola na Ivánskej ceste so 4 triedami.

Tak, ako deti rastú, treba aj viac miest na základných školách. Prvým významným krokom bolo získanie budovy v areáli gymnázia na Tomášikovej, ktorú Ružinovčania poznajú ako bývalú modelovú školu ministerstva školstva a ktorá bude mať za sebou čoskoro druhý rok fungovania. Druhou je rozšírenie ZŠ Medzilaborecká a nový pavilón ZŠ Ostredková je tretím projektom v poradí. Štvrtým bude ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mala realizovať v roku 2024.

V septembri 2022 sa položil základný kameň Základnej školy Ostredková. Jej dostavbou sa kapacita školy rozšírila o 175 miest. Nový pavilón školy na Ostredkoch spĺňa podmienky samostatnej školy. Je v nej sedem tried, dve odborné učebne, kabinety, šatne či výťah. Ide o jednu z najmodernejších škôl v Bratislave. Vďaka vybaveniu najnovšími technológiami ju môžeme radiť medzi SMART školy. Súčasťou školy je aj veľkorozmerná telocvičňa s kapacitou až pre päťsto osôb, ktorá bude slúžiť nielen škole, ale celému Ružinovu na organizovanie športových či tanečných podujatí.

Druhou novou školou, ktorá tento školský rok otvorí po prvý raz svoje brány, je škola na Medzilaboreckej ulici. Je to plnohodnotná nová dvojpodlažná základná škola s deviatimi triedami a samostatným pavilónom s telocvičňou. Výstavbou tejto budovy sa zaistilo navýšenie kapacity školy o 200 miest.

 

Vydanie: September 2023