Vzdelávacie kurzy v Dome kultúry Ružinov

V septembri 2020 otvára Academia Sapientia ďalší, tento rok už 8. ročník vzdelávacích kurzov určených nielen pre seniorov, ale aj širokú verejnosť. Prednášky s tematikou podľa zvoleného kurzu sa budú konať každých 14 dní v pracovných dňoch tradične v DK Ružinov v mesiacoch september až december a február až apríl. Účasť nie je podmienená vekom.

 

Z ponuky prednášok na zaujímavé témy o dejinách, kultúre a tradíciách Slovenska, Talianska, Európy a Bratislavy, o opere či trénovaní pamäti si možno vybrať podľa svojich záujmov. V kurzoch prednášajú vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, odborníci z praxe.

 

Podrobné informácie o všetkých kurzoch a možnosť prihlásiť sa nájdete na adrese www.asapi.sk

*platená reklama

 

Vydanie: Júl - August 2020