Vzdelávanie v čase korony: Takto naše školy nepoznáme

Druhý polrok tohto školského roka vyzerá úplne inak ako by si ktokoľvek z nás ešte nedávno dokázal predstaviť. Deti sa učia doma, so školami komunikujú prostredníctvom internetu, zápis na základné a materské školy sa uskutočnil elektronicky, testovanie deviatakov a maturity sú zrušené. V čase uzávierky tohto vydania Ružinovského echa pripravovalo ministerstvo školstva inštrukcie pre organizovanie prijímacích skúšok.

Nič nenaznačuje tomu, že by sa deti do školy ešte v tomto školskom roku vrátili, a tak ministerstvo školstva rozhodlo o zrušení testovania deviatakov, maturít a namiesto známok budú žiaci a študenti hodnotení slovne. Všetky aktuálne informácie nájdete na webovej stránke www.ucimenadialku.sk.

Zo dňa na deň

Hneď na druhý deň potom, ako v prvú marcovú nedeľu Bratislavský samosprávny kraj rozhodol o zatvorení stredných škôl, sa k tomuto kroku pridali aj bratislavské mestské časti a na stretnutí s primátorom Matúšom Vallom sa dohodli na ich predbežnom uzatvorení do nasledujúceho pondelka. Argumentom pre tento bezprecedentný krok bolo jednak potvrdenie nákazy u jednej z učiteliek škôlky v Ružinove, ale aj to, že mnoho rodín sa len krátko predtým vrátilo z jarných prázdnin v krajinách, kde sa už vírus významne rozšíril.

Čo robia učitelia?

Učiť dlhodobo na diaľku je skúsenosť, ktorú nemajú ani učitelia, ani žiaci, ale ani rodičia. Vyžaduje to úplne iný druh prípravy a interakcie so žiakmi. Nestačí preto zobrať do ruky poznámky z minulých rokov a postupovať podľa nich. Zamestnanci jednotlivých zariadení, ktorí v tomto období neučia, okrem iného spolupracujú na aktivitách podľa aktuálnych potrieb mestskej časti. Zabalili napríklad viac ako 25-tisíc obálok s rúškami pre ružinovských seniorov a sociálne najviac ohrozených obyvateľov, vylepili takmer 5-tisíc plagátov po celej mestskej časti, alebo šijú rúška. Panie kuchárky, ktoré pracujú v školských kuchyniach (do konca apríla ZŠ Ružová dolina, neskôr ZŠ Drieňová) pomáhajú mestskej časti po uzatvorení domovov dôchodcov zabezpečovať varenie obedov pre seniorov – prijímateľov sociálnej dávky.

Zápis do škôl

Hneď po Veľkej noci sa uskutočnil prvý online zápis – tentokrát do prvého ročníka základných škôl. Na deväť základných škôl bolo doručených viac ako tisíc prihlášok. Niektorí rodičia poslali prihlášku aj na dve, tri, dokonca v jednom prípade až na šesť škôl, takže po odpočítaní duplicít a všetkých odkladov sa budú školy snažiť umiestniť čo najväčší počet prváčikov s trvalým pobytom v Ružinove. Na rozdiel od škôlok platí v prípade základných škôl prísny princíp spádovosti, tj. dieťa sa spravidla prijíma do školy v rámci obvodu, kde má trvalý pobyt. Riaditeľ inej školy ho môže prijať len vtedy, ak v škole ostane voľné miesto po prijatí všetkých detí z „jeho“ obvodu. Už po niekoľko rokov je o niektoré školy v Ružinove vyšší záujem aj od rodičov z iných mestských častí, platí však zákaz prijímať kohokoľvek iného, kto nepatrí v prvom rade do obvodu školy, do najbližšieho obvodu (ak má tamojšia škola menej miest ako je detí zo spádovej oblasti), resp. z našej mestskej časti. Začiatkom mája mali možnosť rodičia prihlásiť svoje deti do škôlok. Na rozdiel od základných škôl v tomto prípade princíp spádovosti neplatí. Uplatňuje sa však bodovací systém, ktorý minulú jar schválili ružinovskí poslanci na zvýšenie spravodlivosti a transparentnosti v procese prijímania do škôlok. Vďaka tomuto opatreniu a vytváraniu nových tried sa vlani postupne podarilo umiestniť do škôlok všetky prihlásené ružinovské deti.

Zrušené maturity

Tohtoroční maturanti si oblek zo skrine vyťahovať nemusia. Interné maturity prebehnú vypočítaním priemeru koncoročných známok z daných predmetov za všetky roky štúdia, pričom v posledných dvoch rokoch sa rátajú aj známky na polroku. Priemer končiaci sa do 0,5 sa zaokrúhľuje nadol. Pri osemročných gymnáziách sa výsledné známky počítajú rovnakým spôsobom za ročníky 5 až 8. Ak žiak súhlasí s výslednou známkou, zmaturoval. Ak nie, požiada do 15. mája o vykonanie klasickej maturitnej skúšky a škola mu oznámi presný termín konania a aj to, za akých podmienok sa uskutoční (či formou videokonferencie alebo osobne). Takýto spôsob ukončenia stredoškolského štúdia čaká takmer všetkých žiakov s výnimkou niektorých špecializácií (napr. na stredných zdravotníckych školách). Pravidelne aktualizované informácie nájdete vždy na webe ministerstva školstva.

 

Vydanie: Máj 2020