Vznikne Národný park Poddunajsko?

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Príroda v okolí Dunaja má čo ponúknuť. Bratislavský samosprávny kraj prebral ešte v lete minulého roka záštitu nad iniciatívou vzniku Národného parku Poddunajsko. Ten by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja cez Bratislavu, Dunajské luhy až po Veľkoleský ostrov. Či sa tento plán ale podarí zrealizovať stále nie je jasné.

„V spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami hľadá Bratislavský samosprávny kraj optimálne riešenie, ktoré podporí ochranu prírody, turistický ruch a rozvoj tohto územia,“ približuje Lucia Forman, hovorkyňa BSK. Pomalými krôčikmi sa tak vyše tridsaťročný sen niekoľkých generácií ochrancov prírody o Národnom parku Poddunajsko možno stane skutočnosťou. Celé desaťročia sa snažia zabrániť devastácii jedinečnej dunajskej prírody. O vyhlásenie tohto územia za národný park sa prvýkrát pokúsili ešte v roku 1986. Doteraz ale neúspešne. Medzičasom vznikol národný park v susednom Rakúsku, v Maďarsku, dokonca dva na Slovensku. Len dianie okolo Národného parku Poddunajsko akoby zaspalo.

Ochranárom svitla nádej po tridsiatich rokoch

Všetky okolité krajiny v tomto regióne už národné parky v Poddunajsku vyhlásili, Slovensko je jediné, ktoré zaostáva. Je to veľký paradox, pretože slovenskí ochranári boli prví, ktorí s touto iniciatívou začali. „Už ten samotný fakt, že na Slovensku máme deväť národných parkov, ale ani jeden v tejto nížinnej oblasti o niečom svedčí. Je to obrovský kontrast s Rakúskom a Maďarskom, ktoré národné parky v tejto oblasti majú. Napriek urbanizačnému tlaku a intenzívnemu poľnohospodárstvu v blízkosti hlavného mesta sa tu zachoval celý rad veľmi vzácnych ekosystémov, dokonca aj v celoeurópskom meradle unikátnych, ktoré si tú ochranu zaslúžia,“ vysvetľuje Mikuláš Huba, iniciátor návrhu. Ak by sa vyhlásenie Národného parku Poddunajsko podarilo uskutočniť, jedným z jeho najväčších špecifík by bola samotná poloha. Časť územia sa totiž nachádza priamo v hlavnom meste. Išlo by napríklad o ostrov Sihoť, Pečniansky les alebo časť Dunajských luhov. Bratislava by tak bola „obklopená“ národným parkom. Týmto krokom by sa tiež darilo napĺňať Parížsky dohovor. Ešte v septembri minulého roka sa k tomu zaviazali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. V praxi by išlo o spojenie maloplošných chránených území do jedného celku s názvom Národný park Poddunajsko.

Poslanci hovoria áno

Po krajských poslancoch vyjadrujú podporu iniciatíve aj poslanci jednotlivých mestských častí. Ružinov v tomto prípade nezaostáva. Miestni poslanci jeho vznik podporili ešte v minulom roku. „Vyhlásenie národného parku je pozitívum pre prírodu vzhľadom na zvýšenú ochranu, ale pochopiteľne aj pre ľudí a celkovo turizmus. Ochrana prírody neznamená, že niečo obkolesíme a je tam zakázaný vstup. Do národných parkov bežne ľudia chodia, je tam viacero náučných chodníkov, je tam príroda v takom najunikátnejšom stave a tak je tam čo obdivovať. Ľuďom to dá nielen rekreáciu, môžu sa aj dovzdelávať. Hlavné je to, že budú mať miesto, kde môžu tráviť svoj voľný čas,“ myslí si ružinovskí poslanec Martin Ferák. Naposledy dali zelenú národnému parku aj poslanci Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. „My, z pohľadu Vrakune, keďže tu máme veľkú toxickú záťaž, sa snažíme v spolupráci so župou, aby sa takýmto situáciám predišlo. Chceme ochraňovať prírodu a prostredie. V rámci toho dúfam, že aj Ministerstvo životného prostredia SR začne potom rýchlejšie konať,“ vyjadril sa Martin Kuruc, starosta Vrakune. Aktivisti tak dostávajú podporu z každej strany. Ak by sa ich iniciatíva podarila zrealizovať, išlo by o jediný vyhlásený národný park v oblasti slovenských nížin. „My čo tam chodíme, dobre vieme, že príroda v tomto území nie je o nič horšia alebo menej hodnotná ako v tých územiach v susedných krajinách, kde už tie parky sú. Myslím, že teraz sme na rade konečne my, aby sme si túto časť prírody ochránili takýmto spôsobom,“ tvrdí Jaromír Šíbl, spoluiniciátor národného parku. Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti hľadá také riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetky zúčastnené strany. Výsledkom toho by mal byť pozičný dokument. Obsahovať by mal plány a štruktúru budúceho národného parku. Zhotovený by mal byť do konca jesene tohto roka. Vyhlásenie národného parku je ale v kompetencii vlády SR, na návrh ministerstva životného prostredia. Bratislavský samosprávny kraj sa ale stal sprostredkovateľom diskusie medzi vládou a obyvateľmi kraja, ktorí podporujú vznik Národného parku Podunajsko.

Veronika Vasilková

 

Vydanie: Apríl 2017