Z Borodáčovej sa stane super škola

Desiaty ročník obľúbenej súťaže Superrieda už oficiálne odštartoval. Prinesie so sebou viacero noviniek. Medzi nimi napríklad školu prežitia či tvorivé dielne pre seniorov. Dejiskom Supertriedy bude celý školský rok ružinovská Základná škola Borodáčova.

Spolupráca, tvorivosť a empatia. To sú ciele obľúbenej Supertriedy, v ktorej majú deti základných škôl šancu ukázať, čo dokážu. Na veľkosti talentu pritom nezáleží. Súčasťou desiateho ročníka výchovného umeleckého projektu je aj viacero noviniek pod názvom Superškola. Tou bude tento rok Základná škola Borodáčova na ružinovskom sídlisku Pošeň. „Bude to škola, kde sa žiaci učia okrem klasických predmetov aj aktivity, ktoré budú potrebovať v budúcnosti a škola im ich nedá. Takou bude napríklad škola prežitia. Deti sa naučia ako prežiť v prírode, v meste, ale vyskúšajú si aj to, ako uniknúť z horiacej budovy a čo robiť pri požiari,“ priblížila jednu z noviniek jubilejného ročníka koordinátorka projektu Martina Bodnárová. V rámci školy prežitia absolvujú žiaci z Borodáčovej výlety do prírody, kde zistia aj to, ako sa v nej orientovať s kompasom či ako si správne zakresliť mapu podľa reálneho terénu. V rámci Superškoly bude na Borodáčovej aj popoludňajšie kreatívne centrum, otvorené nielen pre deti, ale aj seniorov či iné generácie. „Chceme spojiť skôr narodených Ružinovčanov s deťmi. Myslíme si, že im to môže veľmi veľa dať, ak už starých rodičov nemajú, ale zase aj naopak seniori, ktorí nemajú svoje vnúčatá nablízku, si takto vychutnajú prítomnosť mladšej generácie a vyplnia si svoj voľný čas aktívne,“ bližšie objasnil myšlienku kreatívneho centra koordinátor Supertriedy Ľuboš Zaťko. Na pláne sú zaujímavé workshopy ako netradičné zdravé varenie, rezbárska či sochárska dielňa. „Určite budeme podporovať aktivity pre Supertriedu a aj tie, ktoré máme s nimi v spolupráci na našej škole. Tých činností je viac, tak dúfam, že nám vyjdú všetky. O malý záujem u detí sa nebojím, sú veľmi zvedavé a akákoľvek zaujímavá aktivita ich uchváti,“ vyjadrila sa o novinke na škole riaditeľka ZŠ Borodáčova Ema Mílová. Superškola ale nie je jedinou novinkou desiateho ročníka Supertriedy. Majú sa načo tešiť aj žiaci z ostatných ružinovských základných škôl. Okrem nacvičovania hudobných divadiel počas vyučovaní, čo je hlavná aktivita Supertriedy, budú na výtvarnej výchove vytvárať zaujímavé bilbordy. Tie plánujú koordinátori Supertriedy vystaviť na záver projektu v Bratislave.

Marianna Šebová

Foto: M. Štrosová

Vydanie: November 2014