Z DEJÍN BRATISLAVSKÉHO HRADU

29.4.2015

Netradičná prehliadka hradu a priestorov, ktoré boli doposiaľ pre verejnosť zatvorené.

Pre seniorov

1. skupina o 9:00 hod.

2. skupina o 10:30 hod.

3. skupina o 12:00 hod

V skupine max. 35 účastníkov

VSTUP VOĽNÝ

Prihlasovanie do 20.4.2015 na miestnom úrade na Mierovej 21.

Pre ďalšie informácie kontaktujte referát sociálnych služieb 02/48 284 285.

Vydanie: Apríl 2015