Z knižnice vám už príde smska

Knižnica Ružinov spustila ešt na jar novú službu – SMS notifikácie. Vďaka sms správam na váš mobilný telefón vás knižnica upozorní na blížiaci sa koniec výpožičnej lehoty (smska vám príde 3 dni vopred, aby ste stihli ešte vrátiť včas vypožičané knižky), prípadne na zaslanie upomienky, ako aj upozornenia na vrátenie vami rezervovanej knižky.

Ak chcete takúto službu využívať, treba Knižnici Ružinov poskytnúť svoje mobilné telefónne číslo, na ktoré vám potom budú správy zasielať.

Už pár týždňov fungovania sms služby prinieslo knižnici to, že klesol počet upomienok za nevracanie knižiek načas. Ak ste čitateľmi knižnice, tak službu využite, vyhnete sa tak plateniu upomienok za to, že ste nestihli alebo zabudli knihy vrátiť včas.

(red)

Vydanie: September 2015