Zahrajte si s nami!

JARNÝ OTVORENÝ TURNAJ V HRE BOCCIA - 4. ročník turnaj je určený pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku

Dejisko: Telocvičňa Špeciálnej základnej školy, Nevädzová 3, Bratislava-Ružinov

Termín konania: 29.4. 2017 od 9:30 hod.

Cieľ: Zoznámenie širšej verejnosti, najmä seniorov a ľudí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, s hrou boccia. Turnaju sa môže zúčastniť každý, aj bez akejkoľvek skúsenosti s touto hrou, len musí spĺňať jedno z týchto kritérií:

1. seniori

2. jednotlivci

so zdravotným postihnutím bez rozdielu veku

Pre účastníkov turnaja bude zabezpečené občerstvenie (káva, čaj, minerálka)

Organizátor: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR prostredníctvom svojho športového klubu ŠK OMD Boccian Bratislava pod záštitou starostu MČ Ružinov Dušana Pekára.

Informácie: Jozef Blažek (0948 529 976, 02/4341 1686, blazek@omdvsr.sk)

Ilustračná foto: MČ Ružinov

Vydanie: Apríl 2017