Základná organizácia JDS Zimná 1 Bratislava

2 oznamuje všetkým svojím členom, že úradné hodiny pre členov sú každý prvý pracovný štvrtok od 11:30 do 13:00 hod. v Seniorskom informačnom centre na Zimnej 1.

Magdaléna Chudá,

predsedníčka ZO JDS Zimná 1

Vydanie: Máj 2015