Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava-Štrkovec

vás pozýva na slávnostnú členskú schôdzu v rámci Mesiaca úcty k starším dňa 26.11. 2014 o 14:30 v Dome kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 1. poschodie sála č. 271.

Program:

Otvorenie schôdze

Kultúrny program

Blahoželanie jubilantom

Aktuálne informácie pre členov ZO JDS Štrkovec

Diskusia

Záver

Tešíme sa na vašu účasť.

Nezabudnite si priniesť členský preukaz.

Vydanie: November 2014