Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zimná 1

– Ostredky, Bratislava 2 oznamuje, že za účelom vyberania členských príspevkov na rok 2016 bude mať v januári a februári 2016 úradné hodiny v Seniorskom informačnom centre na Zimnej 1 každý štvrtok od 11:30 do 13:00 hod. Prosíme všetkých členov tejto základnej organizácie, aby si v uvedených termínoch prišli zaplatiť členský príspevok na rok 2016.

Výbor ZO JDS Zimná 1

Vydanie: December 2015