Základná škola Borodáčova s novým vedením

Dlhé roky stála na čele základnej školy Borodáčova Ema Mílová. Po zaslúženom odchodu do dôchodku sa kormidla ujala mladšia generácia.

Na riaditeľskej stoličke od septembra sedí Martin Koryta. Ten má skúseností z inej školy, kde pôsobil ako zástupca riaditeľa. „Pre mňa je to veľká výzva. Chcel by som, aby sa základná škola Borodáčova dostala tam kam patrí a mala veľa žiakov. Škola potrebuje taký väčší a zásadný reštart. Verím, že sa mi to podarí.“ Martin Koryta si je vedomý, že čo škole najviac chýba, sú žiaci. Sľubuje tak množstvo aktivít, akcií a dobrý školský vzdelávací program, ako lákadlo pre budúcich prvákov.

Základná škola Borodáčova vstúpila do nového školského roka s viacerými novinkami. Nielen s novým vedením, ale aj novou prváckou triedou anglického zamerania. S touto myšlienkou prišla ešte bývalá riaditeľka, Martin Koryta ju podporil a v pláne má aj viaceré zmeny a novinky. „Anglická trieda mala úspech, v tomto budeme určite pokračovať aj ďalšie roky. Zároveň sme od tohto školského roka trošku omladili a vynovili aj učiteľský zbor. Všetci spoločne budeme pracovať na tom, aby táto škola získala prestíž, konkurovala ostatným ružinovským školám, bola medzi rodičmi vyhľadávaná a u detí obľúbená.“

Katarína Kostková

Vydanie: Október 2016