Základná škola Drieňová sa zrejme rozrastie o modulovú prístavbu

Mestská časť Ružinov sa uchádza o dotáciu vo výške 250 tisíc eur na zvýšenie kapacity Základnej školy Drieňová.

„Požiadali sme ministerstvo školstva o dotáciu. Ak ju dostaneme, pri Základnej škole Drieňová bude môcť vzniknúť modulová škola s ôsmimi triedami,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. O túto školu na Štrkovci je veľký záujem a potrebuje nové triedy. „Vďaka nárastu počtu detí a záujmu o našu školu sme sa za posledných päť rokov zväčšili o viac ako 250 žiakov a tento trend pokračuje,“ zdôvodňuje potrebu nových učební Gabriel Kalna, riaditeľ ZŠ Drieňová. Podľa jeho slov by im dotácia umožníila lepšie zvládnutie nárastu počtu detí a ich prechod na druhý stupeň. „Keďže nám silné ročníky prechádzajú na druhý stupeň a pritom nám zostáva nezmenený počet tried na prvom stupni,bola by to modulová škola hlavne pre triedy prvého stupňa, aby sa zachoval terajší štandard počtu tried a odborných učební na škole,“ vysvetľuje riaditeľ Kalna. Rezort školstva chce v rámci výzvy na zvyšenie kapacity základných škôl podporiť viaceré mestá a obce v Bratislavskom kraji, medzi nimi je napríklad Bernolákovo či Stupava.

(mp)

Vydanie: Júl - August 2015