Zápis do materských a základných škôl: Kedy, kde a prečo:

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Manuál pre rodičov budúcich škôlkarov a prvákov

Desiatky detí čaká v septembri veľký životný krok – začnú chodiť do škôlky alebo do školy. Avšak ešte predtým ich čaká prvá oficiálna návšteva budúcej školy, miesta, kde už čoskoro budú tráviť veľkú časť svojho času, kde sa naučia množstvo nových vecí a kde získajú nových kamarátov. Ponúkame Vám prehľad toho, na čo sú jednotlivé školy najviac hrdé a kedy si ich môžete ísť pozrieť osobne.

Prijímanie detí do materských škôl v Ružinove bolo pred rokom veľkou témou. Poslanci vtedy schválili nové pravidlá, vďaka ktorým sa tento proces stal nielen výrazne transparentnejším, ale najmä zrozumiteľnejším. Zároveň pribudlo niekoľko nových tried a vďaka tomu sme vlani dokázali umiestniť do škôlok takmer všetky ružinovské trojročné a staršie deti. Zatiaľ čo pri prihlasovaní detí do materských škôl „rajonizácia“ neplatí, základné školy majú svoje spádové oblasti. Môžete požiadať o zápis aj na inej škole, ale prednosť pri prijímaní majú deti, ktoré sú z jej obvodu. Odporúčame preto informovať sa vopred, či škola má kapacitu prijímať aj ďalších žiakov. Rovnako nezabudnite informovať riaditeľa školy, do ktorej vaše dieťa podľa trvalého bydliska patrí, ak bude študovať v zahraničí.

Ružinov poskytuje prváčikom aj jednorazový príspevok pri nástupe do školy, napríklad na nákup školských pomôcok. Rodičia alebo zákonný zástupca oň môžu požiadať do konca mája v školskom roku, kedy dieťa nastúpilo do školy.

 

Vydanie: Marec 2020