Záujem o kľúčové pozície v mestských podnikoch má vyše 50 ľudí

Výberové konania na posty generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev nv mestských podnikoch Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. (OLO), Metro Bratislava a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB) a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS), majú za sebou úvodnú fázu.

Prihlášky na uvedené pozície zaslalo 53 záujemcov. Augustového zasadnutia výberovej komisie sa zúčastnila aj nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). TIS plánuje po ukončení práce výberovej komisie pripraviť z celého výberového procesu hodnotiacu správu s odporúčaniami pre rozhodovacie procesy v samosprávach na Slovensku. Ďalšie stretnutie výberovej komisie sa má uskutočniť 7. septembra 2015. Definitívnemu výberu bude predchádzať verejná prezentácia, víťazov výberových konaní má schvaľovať mestské zastupiteľstvo na zasadnutí koncom septembra. Šéfom OLO aj DPB chce byť 17 ľudí, o BVS je 16 záujemcov, o Metro len dvaja. Zoznam kandidátov aj so životopismi nájdete na webovej stránke www.bratislava.sk. Mesto Bratislava cez letné prázdniny vyhlásilo aj výberové konania na riaditeľov mestských príspevkových organizácií Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Generálny investor Bratislavy, Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Mestské lesy v Bratislave, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení, ZOO Bratislava a na náčelníka mestskej polície.

(mp)

Vydanie: September 2015