Zber kuchynského odpadu

Milé Ružinovčanky, milí Ružinovčania, v nasledujúcich týždňoch bude mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu v našej mestskej časti zavádzať zber kuchynského bioodpadu.

Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti?

Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10-litrový odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), 150 certifikovaných kompostovateľných vreciek na rok, teda 2-3 na týždeň, a informačný leták.

AKO ZÍSKATE KOŠÍKY A KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ?

Rodinným domom bude OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie (nemusí byť potvrdené notárom), ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro.

Distribúcia v bytových domoch prebehne v spolupráci so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO v okolí bytového domu prostredníctvom distribučných bodov.

Obyvatelia budú informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do bytovky.

Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí. Ak si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách.

AKO NA TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“.

Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

AKO BUDE PREBIEHAŤ ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

Harmonogram zvozu bude zverejnený na stránke www.olo.sk. Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka.

V období od začiatku marca do konca novembra bude realizovaný 2x do týždňa. V období od začiatku decembra do konca februára bude 1x do týždňa.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.ruzinov. sk a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj odpovede na najčastejšie otázky. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo na zakazka@ olo.sk.

ČO AK NEBUDEM V ČASE DISTRIBÚCIE BALÍČKOV DOMA?

DISTRIBUČNÉ CENTRÁ

18. JÚN 2022

10:00 – 13:00 Gagarinova (pri Lidli)

14:00 – 17:00 na rohu Mierová/ Kaštieľska

25. JÚN 2022

10:00 – 13:00 konečná zastávka autobusov Rádiová

14:00 – 17:00 Park Vietnamská

2. JÚL 2022

10:00 – 13:00 Chlumeckého (pri Lidli)

14:00 – 17:00 Herlianska (OC Helios)

9. JÚL 2022

10:00 – 13:00 Trhovisko Bachova

14:00 – 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche A.H.)

16. JÚL 2022

10:00 – 13:00 Miletičova/ Trenčianska (park na rohu)

14:00 – 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche A.H.)

 

Vydanie: Jún 2022