Zber kuchynského odpadu: Všetko, čo potrebujete vedieť a dôležité termíny

Na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu. V hlavnom meste môžeme z kuchynského odpadu získať až 16-tisíc ton kompostu ročne. Toto množstvo obohatí až 534 hektárov pôdy a súčasne zabráni úniku 1 761 ton CO2 do ovzdušia. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak životné prostredie. 

Zásady správneho zberu

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od začiatku marca do konca novembra bude zber realizovaný 2-krát do týždňa. Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1-krát do týždňa.

V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod.

Používajte len doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká.

Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká.

na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Čo patrí do bioodpadu?

- všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu,

- nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke

- bez obalov, - vrecká z čajov a usadeniny z kávy,

- potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb),

- chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod.,

- zaváraniny bez sklenených, plechových, resp. iných obalov

- bez tekutej časti, - ovocie a zelenina, vrátane šupiek

- aj pokazené, - vajcia a škrupiny z vajec,

- použité papierové vreckovky,

- certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom: OK compost, OK home compost) a papierové vrecká.

Čo nepatrí do bioodpadu?

- jedlé oleje a tuky,

- obaly z potravín,

- obaly po konzumácii jedál,

- vrecká bez certifikátu na kompostovanie,

- kávové kapsule, cigaretové ohorky,

- odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,

- tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko),

- veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti),

- nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.

Kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí, na priamom slnku, ani pri extrémnych podmienkach. Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo rozkladu.

Nemáte ešte košík na bioodpad?

DISTRIBUČNÉ CENTRUM RUŽINOV

16. 7. 2022 od 10:00 do 13:00 park na rohu Miletičovej a Záhradníckej ulice a od 14:00 do 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche A. Hlinku)

Termíny odvozov

BYTOVÉ DOMY

Prvý odvoz je plánovaný v týždni od 18. júla 2022.

Harmonogram odvozov podľa ulíc nájdete na www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/

RODINNÉ DOMY

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať 2-krát do týždňa od začiatku marca do konca novembra podľa harmonogramu.

 

Vydanie: Júl - August 2022