Zber starých elektrospotrebičov

Sobota 21. marca 2020

 

AKO NA TO?

Najneskôr do 18. marca 2020 kontaktujte miestny úrad:

- počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454

- non-stop e-mailom na: zber@ruzinov. sk

 

Nahláste nasledovné údaje:

- druh a  počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

- meno, priezvisko, telefonický kontakt a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

 

Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk.

 

V deň zberu 21. marca do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad pred vchod bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Ak sa nám nepodarí prevziať ho do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.

 

Podrobné informácie budú priebežne zverejňované na www.ruzinov.sk a facebookovej stránke MČ Bratislava – Ružinov.

 

Vydanie: Marec 2020