Zber starých elektrospotrebičov

Sobota 6. júna 2020

AKO NA TO?

Najneskôr do 3. júna 2020 kontaktujte miestny úrad: „

počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454 „

non-stop e-mailom na: zber@ruzinov.sk

Nahláste nasledovné údaje: „

druh a  počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť „

meno, priezvisko, telefonický kontakt a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

 

Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk.

V deň zberu 6. júna do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad pred vchod bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Ak sa nám nepodarí prevziať ho do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.

 

Podrobné informácie budú priebežne zverejňované na www.ruzinov.sk a facebookovej stránke MČ Bratislava – Ružinov.

 

Vydanie: Jún 2020