Zber starých spotrebičov

6. a 13. októbra 2012 (sobota)

organizujeme odvoz starých spotrebičov priamo z vašich domácností!

Zber starých spotrebičov je bezplatný!!!

 


Ako na to?

Zatelefonujte na Miestny úrad mestskej časti Bratislava–RUŽINOV na 02/48 284 454 alebo pošlite e-mail na zber@ruzinov.sk a nahláste nasledovné údaje:

 

  1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

  2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt

 

V určený deň z vašej adresy odoberieme nahlásený elektroodpad.

 

POZOR!!! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 2. októbra 2012! Telefonicky počas úradných hodín miestneho úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.

 

 

 

 

 

 

V jednotlivých častiach Ružinova sa zber uskutoční nasledovne:

 

6.10.2012: Starý Ružinov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky

13.10.2012: Pošeň, Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo

 

Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu v deň zberu od 9:00 hod. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa umožnili vstup do týchto priestorov. Elektroodpad nevykladajte na ulicu!

 

Z  časových a logistických dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

 

Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, pračky, TV, umývačky...) aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény, mikrovlnky, rádiá,...), ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.

 

Vydanie: September 2012