Žiaci z Mierovej vyrobili domčeky pre operencov

Deti zo Základnej školy Mierová vymenili na niekoľko hodín počítače a mobily za drevo, štetce a farby. Vďaka ich šikovným rukám budú mať viaceré operence nové domovy. Škola sa totiž zapojila do ekoprojektu vtáčie búdky.

V spolupráci s firmou Helios, ktorá tento ekoprojekt iniciovala, sa átrium základnej školy premenilo na tvorivé dielne s množstvom ručne maľovaných búdok pre vtáčiky. Tento environmentálny projekt je zastrešený značkou Belinka. „Týmto projektom sme chceli dostať do základných ale aj materských škôl projekt , ktorýbude enviromentálny a možno naučí deti všímať si vtáky vo svojom okolí, starať sa o ne a všímať si prírodu okolo seba celkovo,“ povedala Martina Chaladová, koordinátorka projektu. Zhotovením týchto búdok deti vtákom veľmi pomohli, keďže starých stromov a pahýľov, v ktorých by sa mohli vtáky zahniezdiť, je v prírode v posledných rokoch čoraz menej. „Tieto búdky budú vyvesené nielen v areáli školy. Nie je potrebné, aby boli umiestnené husto vedľa seba, takže niekoľko z nich bude vyvesených aj v okolí Bratislavy,“ prezradil ornitológ Miroslav Demko.

Andrea Santajová, foto: autorka

 

Vydanie: Máj 2018