Živena: Ženy, ktoré menia dejiny

"Žena má ducha rozvoja schopného". Tento citát patrí významnej slovenskej spisovateľke, ktorá žila na prelome 19. a 20. storočia, Elene Maróthy Šoltésovej. Dnes nám už príde úplne absurdné, aby sme komukoľvek museli vysvetľovať, že ženy majú rovnaké práva ako muži. Pre naše staré a prastaré mamy to však ani zďaleka nebola samozrejmosť.

Tento rok uplynulo sto rokov, odkedy ženy na území niekdajšieho Československa získali volebné právo. Začiatky Živeny sa však datujú ešte ďalej. Najstarší celonárodný spolok žien oslávil vlani už 150 rokov. Jeho vznik je dôkazom, akými dôležitými boli v procese zrovnoprávňovania žien muži. Tento najstarší ženský spolok na Slovensku vznikol 4. augusta 1869, keď Ambro Pietro, Viliam Pauliny-Tóth, Martin Čulen a Mikuláš Ferienčík prostredníctvom novín vyzvali ženy a zorganizovali zriaďujúce zhromaždenie v Turčianskom svätom Martine. Spolok neslúžil len na to, aby sa ženy učili ako viesť domácnosť alebo starať sa o iných, ale práve Elena Maróthy Šoltésová prišla s nápadom založiť akciovú spoločnosť Lipa. Ženy si tak mohli začať na seba zarábať a nebyť závislé na svojich otcoch a manželoch.

Začiatkom septembra odovzdá po prvýkrát vo svojej histórii Živena Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej. Toto ocenenie sa udeľuje najmä tým osobám, ktoré venovali veľkú časť svojho života sociálnej práci, ľuďom, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, obetiam domáceho násilia, bezdomovcom, ako aj zdravotnej osvete, a to aj napriek tomu, že ich profesionálne zameranie nemuselo byť v sociálnej ani v zdravotníckej oblasti, ale pôsobili v inej pracovnej oblasti. Medailu udeľuje Živena v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

 

Vydanie: September 2020