Život v Ružinove

Mohutná výstavba alebo aj blížiace sa zavádzanie parkovacej politiky sa prejavuje rastúcim záujmom o trvalý pobyt v našej mestskej časti. Zároveň tu však tisícky ľudí žijú často už celé roky a napriek tomu, že tu mnohokrát vlastnia byty alebo domy, trvalý pobyt majú ešte stále vo svojom rodnom meste. Len v Ružinove je takýchto ľud podľa odhadov až 30-tisíc.

Mesto sa ich už niekoľko rokov snaží presvedčiť, aby si pobyt prehlásili. Dôvod je prostý. Významnú časť príjmov obce tvoria podielové dane. A jedným z kľúčových faktorov, ktoré majú vplyv na ich prerozdelenie, je aj počet obyvateľov.

Služby za vaše dane

Vďaka týmto príjmom môže mestská časť zabezpečovať svoje fungovanie – či už ide o chod škôl a škôlok, opravu komunikácií, starostlivosť o zeleň, odhŕňanie snehu alebo zabezpečenie kultúrnych a komunitných akcií. Kvôli obyvateľom, ktorí de facto v Ružinove žijú, ale nemajú tu trvalý pobyt, prichádza mestská časť ročne o veľké množstvo peňazí.

Čo potrebujete?

Za nahlásenie zmeny trvalého pobytu sa neplatí. Keďže sa robí priamo v registri obyvateľov, nemusíte sa chodiť na starú adresu vopred odhlasovať a takisto k žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu nepotrebujete dokladať potvrdenie o zmene trvalého pobytu.

Nový občiansky preukaz vám vydajú buď v klientskom centre alebo v sídle okresného riaditeľstva PZ. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz (resp. rodný list alebo pas, ak ste ho doteraz nemali, potvrdenie o poslednom preukaze – napr. kvôli jeho odcudzeniu, listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie, resp. rodný list, ak ide o vystavenie prvého preukazu).

Ak majiteľ nesúhlasí

Častým argumentom, ktorý ľudia používajú, je, že prenajímateľ bytu nesúhlasí – vraj by sa potom nájomcu nezbavil. To už nie je pravda. Trvalý pobyt nezakladá vôbec žiadny vzťah človeka k danej nehnuteľnosti. Za týchto okolností je vybavenie trvalého pobytu relatívne jednoduchou záležitosťou. Treba však myslieť na to, že návšteva miestneho úradu a prehlásenie pobytu nie je poslednou povinnosťou, na ktorú treba myslieť.

Komu treba oznámiť zmenu trvalého pobytu?

 •  zamestnávateľovi (ten nahlási zmenu aj v Sociálnej poisťovni) – do 8 kalendárnych dní
 • ak ste živnostník, SZČO, alebo nezamestnaný, Sociálnu poisťovňu musíte informovať sami – do 8 kalendárnych dní
 • úsek dokladov a evidencií PZ SR – nový občiansky preukaz a výmena tzv. veľkého techničáku – do 30 kalendárnych dní

Ostatné zmeny odporúčame nahlasovať už s novým OP: „

 • banka (kvôli účtu, hypotéke...) „ 
 • poisťovne (poistenie bytu / domácnosti, životné poistenie, poistky na auto atď.) „
 • mobilný operátor, káblová televízia, lekár „
 • zbrojný preukaz „
 • správca domu

Ak ste aj majiteľom nehnuteľnosti: „

 • katastrálny úrad (aktualizácia údajov na liste vlastníctva) „
 • oddelenie miestnych daní (kvôli dani z nehnuteľnosti – podať do 31.1. po nadobudnutí nehnuteľnosti)

Ak podnikáte: „

 • živnostenský úrad – do 15 kalendárnych dní „
 • daňový úrad – do 30 kalendárnych dní „
 • obchodný register – do 30 kalendárnych dní podať návrh

Viac informácii nájdete na www.slovensko.sk

VÝHODY TRVALÉHO POBYTU

■ vybavíte všetko na mieste, kde bývate

■ po zavedení parkovacej politiky – možnosť parkovať vo svojej zóne

■ zvýhodnenie pri prijímaní dieťaťa do materskej škôlky

■ ... a je to fér

 

 

Vydanie: Apríl 2020