Zložité témy jednoducho: Výstavba a rozširovanie škôlok

To, aké dopady majú rozhodnutia vlády a parlamentu na fungovanie obcí a bežný život obyvateľov, nie je nikdy cítiť viac ako v situácii, keď spoločnosť čelí krízam. Zvyšovanie cien energií, potravín a následne aj všetkých ďalších služieb, sa nevyhnutne muselo odraziť aj na fungovaní samosprávy. Prinášame vám odpovede na postrehy, ktoré sa v poslednom čase objavujú na sociálnych sieťach. Najčastejšou témou posledných týždňov sú škôlky.

Peniaze z fondu obnovy sa dajú využiť aj na výstavbu škôlok. Postavené však musia byť do dvoch rokov. Dá sa to? V prípade, že má obec k dispozícii pozemok a vypracovaný aspoň základný zámer, trvalo by vybudovanie novej škôlky približne tri roky. Pre lepšiu predstavu - 1 mesiac – zadanie, 2 mesiace - obstaranie projektanta, 4 mesiace - zhotovenie projektu, 9 mesiacov - inžiniering a získanie povolení (môže to byť menej aj viac v závislosti od procesu - či treba aj územné rozhodnutie, alebo stačí len stavebné, a pod.), 4 mesiace - obstaranie zhotoviteľa, 12 mesiacov – výstavba a 2 – kolaudácia. V ideálnej situácii môže celý proces trvať aj trochu kratšie, ale rovnako aj omnoho dlhšie, všetko závisí od množstva odvolaní v rámci verejného obstarávania a pri povoľovaní a takisto môže nastať meškanie dodávateľov. Vzhľadom na to, že samospráva musí na rozdiel od súkromných firiem všetko obstarávať a dodržiavať všetky zákonné lehoty, výraznejšie skrátenie času nie je možné.

Čo komplikuje zavedenie princípu „škôlka pre každého“? Podľa nového zákona budú mať obce o dva roky povinnosť prijať do materskej školy všetky deti staršie ako tri roky. Prvým problémom je to, že obce nemajú k dispozícii pozemky, na ktorých by ich mohli stavať. Riešením by mohlo byť, ak by bol štát schopný previesť vhodné pozemky na obce. Aj v Bratislave sú lokality, ktoré patria štátu a na ktorých by bolo vo verejnom záujme možné vybudovať škôlky. Ďalšou zásadnou komplikáciou je to, že v Bratislave chýba množstvo učiteľov. Vzhľadom na to, že škôlky sú originálnou kompetenciou samospráv, bude to predstavovať aj výrazný odliv peňazí z rozpočtu na úkor ďalších služieb, ktoré poskytuje obec.

Ministerstvo zdravotníctva upravilo normy pre vznik škôlok, namiesto napr. doterajších 4 m2 na dieťa, už budú stačiť len 3 m2 a nepožaduje sa ani mať pre deti zároveň k dispozícii ihrisko. Zvýšia sa tak kapacity?

Čiastočne áno, doteraz sa totiž obce museli vysporiadavať so sprísňovaním kritérií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nemožno však predpokladať, že táto úprava prinesie výrazné posuny v množstve prijímaných detí. V triede môže byť maximálne 20 až 22 detí (podľa veku). Vybudovať škôlku vyžaduje stále nutnosť splniť množstvo kritérií – napr. na 5 detí musí byť 1 malý záchodík, malé umývadielko na 10 detí. Pokiaľ tieto veci nie je možné pridať, pretože nie je kam, nebude možné ani prijať viac detí. Problémom však do budúcnosti môže byť práve zmena, podľa ktorej škôlka nemusí mať vlastný školský dvor. Bez toho sa doteraz škôlka otvoriť nedala. Teraz však bude treba počítať s tým, že deti z týchto zariadení budú chodiť na verejné detské ihriská a mamičky s deťmi budú mať problém dostať sa tam. Otázkou tiež je, kto ponesie zodpovednosť za hygienické riziko pri takomto zdieľaní detského ihriska. 

 

 

Vydanie: Apríl 2023