Zmenia sa príjmové pásma pre poskytnutie príspevku dôchodcom

Od 1. januára 2015 sa zmenia príjmové pásma na účely poskytovania finančných príspevkov ružinovským seniorom.

Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Ružinov prijatom v tomto roku, ktoré bude každoročne reflektovať na valorizáciu dôchodkov zo strany štátu. Pointou je, aby o príspevok na výlety či spoločné stravovanie neprišli dôchodcovia, ktorým štát zvýši dôchodky a tým by sa mohli ocitnúť mimo príjmových pásiem určených mestskou časťou Ružinov. Čo to znamená v praxi? Horná hranica dôchodku, do ktorej ružinovská samospráva svojím nepracujúcim dôchodcom poskytne finančný príspevok na výlet organizovaný mestskou časťou, sa zvýši z 520 na 525,20 eur. Rovnako sa zvýšia aj pásma dôchodkov na účely poskytovania príspevkov na spoločné stravovanie dôchodcov nasledovne: pri dôchodku do 245,20 eur bude príspevok 1,50 na jeden odobratý obed, pri dôchodku od 245,21 eur do 525,20 eur bude príspevok Ružinova 0,50 eura na jeden odobratý obed a pri dôchodku nad 525,20 eura poskytne mestská časť Ružinov seniorovi finančný príspevok 0,30 eura na jeden odobratý obed.

Vydanie: December 2014