Zo zákulisia: Povolanie, v ktorom sa nestačí iba zúčastniť

V Bratislave pracuje poriadkový útvar v podobe Mestskej polície od roku 1991, ktorú tvoria Okresné veliteľstvá I. až V. obvodu a Útvar zásahovej jednotky a kynológie s celomestským pôsobením. Prácu mestskej polície v Ružinove nám priblížil hlavný komisár Okresného veliteľstva Bratislava II, veliteľ JUDr. Jaroslav Tuleja. 

Hlavnou úlohou mestskej polície je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v jednotlivých mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách a v blokovom konaní rieši priestupky ustanovené osobitným predpisom.

Parkovanie robí občanom najväčšie problémy

Ružinov je po Petržalke druhou najľudnatejšou časťou Bratislavy, navyše, sídlia tu veľmi frekventované objekty, ako napríklad letisko, areál Zlaté piesky, nemocnica, autobusová stanica, nákupné centrum Ikea, Avion, Centrál, Eurovea, Zimný štadión V. Dzurillu, ktoré navštevujú ľudia z celého Slovenska. Sídlia tu aj mnohé inštitúcie, firmy... Ružinovskí mestskí policajti zabezpečujú všetky vyššie uvedené činnosti okrem veľkých objektov aj na sídliskách, pri školách, trhoviskách a ďalších verejných priestranstvách. „Najčastejšie nás volajú občania kvôli problémom a priestupkom pri parkovaní, narúšaním verejného poriadku a nočného pokoja,“ konštatuje hlavný komisárov Mestskej polície Bratislava II JUDr. Jaroslav Tuleja a dodáva, že „ľudia sú po pandémii ešte akýsi precitlivení. Akoby si ešte nezvykli na to, že reštaurácie môžu byť otvorené do 22. hodiny a keď vidia zaparkované vozidlo s mimobratislavským evidenčným číslom, nemusí ísť nutne o priestupok. Aj majiteľ takéhoto auta môže mať trvalý pobyt v Bratislave.“ Problémy vznikajú aj vďaka zmene dopravných značiek na vyhradené parkovanie. Pokým doteraz to boli značky, ktoré označovali vyhradené parkovacie miesta spolu s evidenčným číslom daného vozidla, dnes sú to už značky „zákaz zastavenia“ bez uvedenia EČV. Taktiež sa napríklad zrušili tzv. žlté čiary. „Aj toto sú novinky, ktoré občania buď ešte neovládajú alebo si na ne ešte nezvykli. Rovnako tak vodič, ktorý si na okne svojho vozidla nájde od PAAS-u nalepený informatívny lístok o možnej pokute za neoprávnené parkovanie, nemá volať mestskú políciu ale rovno PAAS, “ dodáva komisár.

Nezasahujú iba v Ružinove

Operačné stredisko, ktoré sídli v Dúbravke je to, kam sa dovoláte po vykrútení čísla 159. Nonstop služba tohto strediska riadi všetky hliadky mestskej polície v Bratislave a po oznámení posiela na miesto činu hliadku, ktorá je najbližšie. „Naše hliadky však úzko spolupracujú aj s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR či štátnou políciou. Zúčastňujeme sa napríklad na zásahoch, o ktorých niektorí obyvatelia nevedia. Napríklad, ak sa na Linku tiesňového volania 155 dovolá pani, ktorej manžel spadol, ale nie je zranený a ona sama mu nedokáže pomôcť pri vstávaní, privolajú nás. Taktiež, napríklad pri záplavových dažďoch sme súčinní s dopravnými policajtmi,“ vysvetľuje JUDr. Tuleja. Rovnako tak sú mestskí policajti privolaní aj za hranice Ružinova a to pri nárazových akciách akými sú rôzne protesty, veľké športové či kultúrne podujatia. Najčastejšie chodia vypomáhať do Starého Mesta.

Bežný deň v službe

Hliadky mestskej polície sa striedajú v 12-hodinových službách. Začínajú o 6:30 ráno a končia o 18:30, kedy sa vymenia s nočnou zmenou. Vo výnimočných prípadoch môžu byť nástupy do služby upravené, napríklad, keď sú súčinní pri zabezpečovaní nejakého podujatia. Hliadka, ktorá nastupuje do služby si preberie zbrane, obušky, putá, rádio stanicu, potrebné tlačivá, služobné motorové vozidlo a vyráža do terénu. Od marca tohto roku začali mestskí policajti v Bratislave používať pri svojich zásahoch aj telové kamery.

Obyčajne sú v nasadení 2-členné hliadky, vo výnimočných prípadoch 3-členné. Počas služby má hliadka dve prestávky – na obed a olovrant. Po ukončení služby všetky prevzaté prostriedky hliadka odovzdá na základni.

Hliadka mestskej polície počas služby sama vyhľadáva priestupky, operačným strediskom je posielaná k nahláseným priestupkom. Za 12-hodinovú službu najazdí jedna hliadka služobným autom asi 90 km. Jedna hliadka Okresného veliteľstva Bratislava II pôsobí vo Vrakuni a Podunajských Biskupiciach, druhá v Ružinove. Ak je potrebné, do terénu vyráža väčší počet hliadok. Po každom vykonaní zákroku podá hliadka operačnému stredisku spätnú väzbu a vyhodnotenie.

V súčasnosti sídli Okresné veliteľstvo Bratislava II dočasne v budove OV Bratislava III na Hálkovej ulici. A to z toho dôvodu, že budova OV BA II na Listovej ulici v Ružinove je v rekonštrukcii. „Na Listovej sídlime od roku 1997. Priestory budovy boli už dlhodobo nevyhovujúce na chod nášho 40-členného tímu. Mestská časť Bratislava Ružinov nám ponúkla rekonštrukciu za čo sme veľmi vďační,“ zhodnotil hlavný komisár Tuleja.

Aký by mal byť ideálny mestský policajt?

„Dnes majú mladí ľudia veľa iných profesijných možností. Viacerí chcú vysoký zárobok, závratnú kariéru... Ideálne hneď po skončení školy,“ posťažoval sa hlavný komisár Tuleja. „Pre nás je vhodný taký adept, ktorý má záujem o tento druh práce. V prípade, že ho takáto práca nenapĺňa, nebaví, že sa chodí do zamestnania iba zúčastňovať, nemá potom žiadne výsledky. Niektorí si zase naše kompetencie mýlia so štátnymi policajtmi alebo hľadajú veľké vzrušenie a priam filmové dobrodružstvo,“ dodáva komisár.

Uchádzač o prácu mestského policajta musí mať maturitu a absolvovať prijímací pohovor pozostávajúci z telesnej previerky, psychologických testov a diktátu zo slovenského jazyka. Prijatí uchádzači následne absolvujú trojmesačný denný kurz odbornej spôsobilosti. Mestskí policajti sú vyškolení aj kurzom prvej pomoci a v používaní AED (automatické externé defibrilátory), ktoré sú súčasťou služobných motorových vozidiel a v prípade potreby sú schopní ako First responderi v súčinnosti s OS ZZS SR resuscitovať s použitím AED.

Všetky informácie a tlačivá nájdete na stránke msp.bratislava.sk. Kurz odbornej spôsobilosti nemusí absolvovať záujemca, ktorý sa rozhodne prísť k mestskej polícii z radov štátnej polície.

Najmladší službukonajúci policajt Mestskej polície v Ružinove má 21 rokov. K služobne najstarším patria dvaja, z toho jedna žena, ktorí sú v službách Mestskej polície od samého začiatku. Mestskí policajti majú už zákonom schválený aj výsluhový dôchodok. Tento rok odídu do výsluhového dôchodku po 25 rokoch služby prví mestskí policajti. 

 

Vydanie: Júl - August 2023