ZŠ Drieňová v programe ACES

Naša škola už po tretí krát získala grant v programe ACES na projekt s názvom "Helping children to strat all over again" a v júni sa naši žiaci stretli aj s ostatnými projektovými školami na záverečnej akadémii v Senci pri prezentácii finálnych projektov.Bolo tam viac ako 300 hostí z celej Európy a a zástupcov malo aj naše ministerstvo školstva. Na projekte sme pracovali spolu so žiakmi druhého stupňa počas celého roka a žiaci pripravovali pracovné listy slabším a začleneným spolužiakom, aby im pomohli s učivom.

Projekt nájdete aj na http://www.alloveragain.eu/ (gk)

 

Vydanie: Júl - August 2016