ZŠ Nevädzová má európsku značku pre jazyky

Základná škola Nevädzová získala certifikát „Európska značka pre jazyky 2013“. Ide o ocenenie za projekt „UČME SA KVALITNE, UČME SA ZAUJÍMAVO, UČME SA MODERNE“ v súťaži organizovanej Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC). Projekt trval dva roky a zapojilo sa doň 600 žiakov a 36 pedagógov. „Zámerom bolo zintenzívniť výučbu angličtiny a nemčiny, zdokonalenie a posilnenie znalostí žiakov v tejto oblasti, ale predovšetkým uplatnenie netradičných a pre žiakov pútavých foriem, metód a prostriedkov výučby,“ povedala Andrea Tkáčová, učiteľka nemeckého jazyka zo ZŠ Nevädzová. Žiaci absolvovali intenzívne týždenné jazykové kurzy so zahraničnými lektormi z jazykovej školy, týždenné anglicko-nemecké tábory v Krpáčove, tvorili jazykové projekty v skupinách, písali do školského časopisu. „V apríli sme uskutočnili pilotný jazykovo – plavecký tábor v oblasti Trenčianskych Teplíc. Okrem jazykových aktivít bol tábor rozšírený o blokové vyučovanie plávania, s cieľom posilnenia telesnej zdatnosti našich detí. Keďže sa stretol s veľkým úspechom zo strany detí i rodičov, tento školský rok bude zrealizovaný pre všetkých žiakov 5.ročníka,“ doplnila učiteľka angličtiny Dagmar Zlatošová.

(red)

Vydanie: November 2013