Župný výjazd: Ružinov predstavil projekty za 90 miliónov

Koncom októbra navštívila počas výjazdového dňa Ružinov delegácia poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom stretnutia bolo odprezentovať im najvýznamnejšie projekty, na ktorých Ružinov pracuje, a ktoré by mali byť z veľkej časti financované zo zdrojov Európskej únie.

Napriek tomu, že v drvivej väčšine prípadov nie je bratislavský región oprávnený čerpať fondy EÚ, pretože je, zjednodušene, „príliš bohatý“, existujú také, ktoré dokážeme využiť na rozvoj verejnej infraštruktúry aj u nás. Poslanci župy si tak pozreli miesta, kde by mohli vyrásť tie najvýznamnejšie z projektov v celkovej hodnote 90 miliónov eur.

Bez eurofondov to nepôjde

Keďže ročný rozpočet Ružinova je približne 45-50 miliónov eur, z ktorých väčšina ide na chod škôl, škôlok, domovov dôchodcov, údržbu ciest, chodníkov a zelene a zabezpečenie fungovania úradu, na vybudovanie takýchto projektov by mestská časť potrebovala takmer 50 rokov.

Čo má teda mestská časť v pláne? Absolútnou nevyhnutnosťou je rozšírenie kapacít základných škôl. Problém sa totiž presúva z materských škôl na ďalší stupeň vzdelávania. V tejto chvíli už prebieha výstavba na ZŠ Medzilaborecká, obstaráva sa kompletný nový pavilón na Ostredkovej a projektuje sa prístavba na ZŠ Vrútocká.

Najdrahšie projekty

Roky sa neriešil ani schátraný areál na Vietnamskej ulici v Trnávke, ktorý preto výrazne spustol. Práve jeho revitalizácia patrí spolu s rekonštrukciou Domu kultúry Bulharská ku kľúčovým prioritám mestskej časti Ružinov v oblasti získavania financovania zo zdrojov Európskej únie. Len v týchto dvoch prípadoch sa totiž výška nutnej investície šplhá až na úroveň 25 miliónov eur.

Areál na Vietnamskej bude slúžiť len na dve veci – školstvo a zabezpečenie základnej občianskej vybavenosti pre priľahlé sídlisko, kde dodnes toto základné zabezpečenie chýba. Pribudnúť by tu mali nové školy, detské ihrisko, psí výbeh, parčík, multifunkčná športová hala a veľká škôlka.

Pre lepší život

Jedným z projektov, na ktorých sa už pracuje a ktoré budú mať celomestský dosah, je rekonštrukcia Trhoviska Miletičova, na ktorej mestská časť spolupracuje s Metropolitným inštitútom Bratislavy. S témou celomestskej parkovacej politiky sa ukazuje ako nevyhnutné dobudovávanie parkovacích kapacít. Župní poslanci si pozreli prvé plány ekologického garážového domu na Štrkovci a zoznámili sa aj s víziou obnovy detského ihriska na Štrkovci – v Areáli hier Radosť, ktoré by malo byť zrekonštruované do podoby celoročného ihriska, kde by sa mohli deti vďaka čiastočnému prekrytiu hrávať aj v zime. Na Štrkoveckom jazere o pár mesiacov pribudne tartanová bežecká dráha a už čoskoro sa začne architektonická súťaž na rekonštrukciu zimného štadióna a výstavbu novej plavárne.

 

 

Vydanie: December 21 - Január 22