Zvolená samospráva sa ujala funkcií

Zložením sľubu sa svojich funkcií ujali novozvolený starosta Ružinova Martin Chren a poslanci miestneho zastupiteľstva.

Starosta Martin Chren vo svojom inauguračnom príhovore poďakoval Dušanovi Pekárovi za prácu, ktorú urobil pre mestskú časť za posledných šestnásť rokov ako poslanec, zástupca starostu a starosta. Martin Chren naznačil aj svoju víziu založenú na troch pilieroch, ktorými sú komunita, prostredie pre život a prosperita, „Ružinov je náš domov. Je mi cťou, obrovskou zodpovednosťou a záväzkom pracovať pre Ružinov,“ povedal vo svojom príhovore nový starosta Chren.

(sm)

 

Vydanie: Január - Február 2019