Zvony na sklo

Odvoz skla by už mal byť v poriadku

Jesenná ulica či sídlisko 500 bytov. To je len príklad miest v Ružinove, kde sa ešte začiatkom júna hromadilo sklo pri kontajneroch. Túto situáciu pocítili najmä Ružinovčania, ktorí na svojom sídlisku mali len staré zberné zvony bielej alebo zelenej farby bez označenia firmy, ktorá sa o ne starala. Kopám skla však odzvonilo. Starých sto zvonov na sklo nahradili nové kontajnery a s nimi sa zmenila aj spoločnosť, ktorá sa stará o ich vyprázdňovanie.

 

V Ružinove ešte donedávna odvážali sklo dve rôzne firmy. Zatiaľ čo spoločnosť OLO sa o vyprázdňovanie svojich kontajnerov na sklo starala, firma Zberné suroviny s tým prestala. „Auto aj zvony Zberných surovín boli už v zlom technickom stave a manipulácia s nimi bola nebezpečná,“ objasnila dôvody tejto miestami havarijnej situácie Alexandra Pagáčová z referátu životného prostredia miestneho úradu Ružinov. Niektorí Ružinovčania teda riešili svoj problém so sklenenými fľašami ich položením k preplnenému zvonu. A tak sa pri nich sklo len hromadilo.

Momentálne sú už zvonové kontajnery na sklo, ktorých bolo sto v celom Ružinove, do jedného vyzbierané. Správcov bytových domov ružinovský miestny úrad upozornil na to, aby pre svojich obyvateľov zabezpečili nové kontajnery na sklo. „Väčšina správcov tak spravila ešte v mesiaci jún,  ale sú aj takí, ktorých sme riešili aj v auguste,“ povedala Jana Slováková zo spoločnosti OLO, ktorá sa bude jediná starať o odvoz skla. „Správcovia, ktorí nás ohľadne výmeny  zberných nádob – zvonov  ešte nekontaktovali, môžu tak urobiť   e-mailom na zakazka@olo.sk. Nahlásenie nie je časovo limitované,“ doplnila Slováková.

 

Marianna Šebová

Foto: R. Hoblík

 

Vydanie: September 2012