Zvýšte opatrnosť počas sviatkov

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Aj nepatrná chvíľková nepozornosť môže pokaziť emočný zážitok, kedy sme prišli na miesto posledného odpočinku svojich drahých zosnulých, aby sme si v týchto dušičkových dňoch na nich intenzívnejšie zaspomínali.

Polícia odporúča:

- všetkým:

- venujte zvýšenú pozornosť svojej taške a kabelke;

- nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky, tašky;

- nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné karty, ktoré nebude potrebovať;

- pri úprave hrobového miesta ( čistenie pomníka, úprava výzdoby, polievanie ) nepokladajte kabelku na hrob, čo by mohol využiť páchateľ, ale majte ju prevesenú priečne cez telo alebo v zornom poli, aby ste ju stále mali na očiach;

- slušne odmietnite každú ponuku na úpravu, opravu hrobového miesta od náhodne oslovených osôb; takéto služby si objednávajte len u overených živnostníkov, ktorí sa zaoberajú danou činnosťou a ktorí s Vami spíšu aj zmluvu o dielo resp. zmluvu o vykonaní prác;

- okradnutým:

- v prípade, že Vám odcudzili doklady a kľúče od bytu, nepodľahnite panike a okamžite sa spojite s rodinnými príslušníkmi, či susedmi a požiadajte ich, aby Vám do Vášho príchodu domov - byt strážili a krádež čo najskôr nahláste na políciu;

- ak nikoho doma nemáte, kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158, ktorá zabezpečí vyslanie hliadky PZ do miesta Vášho bydliska;

- ak Vám bol odcudzený aj mobilný telefón, požiadajte najbližšiu osobu o možnosť zavolať si z jej telefónnu ( volanie na linku 158 je bezplatné );

- pri kontakte s políciou zachovajte pokoj a poskytnite im informácie - svoje meno, telefónne číslo, presnú adresu, kde sa skutok stal, kde počkáte na hliadku PZ a popis udalostí;

- zapamätajte si čo najviac údajov o páchateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzické zvláštnosti, oblečenie, smer úteku a pod..).

Polícia upozorňuje vodičov, aby v interiéroch vozidiel po ich opustení nenechávali veci. Treba si zapamätať, že auto nie je výklad! Aj tí, čo prídu na cintoríny na svojich motorových vozidlách, by mali zvýšiť obozretnosť a nedať zlodejom príležitosť!

plk. Mgr. Ján Pažický

riaditeľ OR PZ v Bratislave 2

 

Vydanie: November 2017