Aktuálne: Opravy ciest a parkovísk

Opravy ciest a parkovísk patria medzi komplikovanejšie stavebné projekty. Od konca leta rekonštruovala mestská časť niekoľko lokalít a tie najnovšie z nich by mali byť dokončené na prelome septembra a októbra.

V Ružinove máme viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov, desiatky parkovísk a ďalšie desiatky kilometrov nezaradených komunikácií, teda takých, ktoré nemajú vlastníka, ale ľudia ich denno-denne používajú.

Mlynské luhy a Kladnianska

Aj napriek rôznych prekážkam, ktoré začiatok opráv Mlynských luhov oddialili, v čase uzávierky tohto čísla mesačníka Ružinovské Echo finišovala prvá fáza rekonštrukcie. Túto cestu tamojší obyvatelia roky označovali ako „tankodróm“. Po novom asfalte a nových chodníkoch sa už v týchto dňoch prejdete spod diaľničného mosta po budovu Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb.

Následne sa začne druhou fázou prác, ktorá bude zahŕňať úpravu komunikácie Mlynské luhy v priestore výjazdu na Ondrejovovu ulicu. Pôjde o rozšírenie počtu jazdných pruhov (z dvoch na tri) a novú vrstvu vozovky. Rekonštrukcia čaká aj malé parkovisko, ktoré získa nový povrch a ani v tomto úseku sa nezabudlo na chodcov s novými chodníkmi. V uplynulých dňoch sa začalo aj s rekonštrukciou Kladnianskej ulice.

Starý Ružinov

Zrekonštruované je aj parkovisko na rohu ulíc Prešovská a Bajzova. Ostávalo len zaliať asfaltové spoje a dokončiť značenie parkovacích boxov čiarami.

Vynovené parkoviská

Potom ako bolo pred niekoľkými miesiacmi zrekonštruované parkovisko pozdĺž Ružinovskej ulice, opravujú sa už aj povrchy dvoch väčších parkovísk na Štrkovci - veľkého parkoviska pri jazere na Sabinovskej a parkoviska pred reštauráciou U Deda na Drieňovej. V oboch prípadoch ide len o základnú opravu povrchu, bez zmeny súčasných dispozícií parkovísk, pretože práve na týchto miestach by mali vyrásť nové parkovacie domy.

DÔLEŽITÉ: REGULOVANÉ PARKOVANIE ŠTRKOVEC OD 25. OKTÓBRA

 

Vydanie: Október 2023