Október 2023

Októbrový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Októbrový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Rubrika: Podujatia
Predstavujeme vám výber z toho najlepšieho, čo môžete v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti Ružinov v mesiaci október zažiť.
Z histórie: Večný odpočinok našli v Ružinove

Z histórie: Večný odpočinok našli v Ružinove

Rubrika: Reportáže
K mestskej časti Bratislava – Ružinov patria dva cintoríny. Jeden z nich, starší, je v Prievoze, ktorý leží medzi ulicami Stachanovská a Kľukatá. Druhým, väčším, je Martinský cintorín na Ostredkoch. Kovová vstupná brána je z dielne umeleckého zámočníctva Ľudovíta Mártona a betónové stĺpy s podmurovkou vyhotovila známa prešporská firma Pittel - Brausewetter. Martinský cintorín bol vysvätený v roku 1919. A práve tam našlo svoj večný odpočinok aj niekoľko významných osobností Slovenska. František Krištof Veselý Elegán a bonviván s osobitým interpretačným štýlom, spevák, herec a režisér. Spolu s Gejzom Dusíkom a Pavlom Braxatorisom patrí medzi spoluzakladateľov slovenskej operety. Bol aj spoluzakladateľom divadla Nová scéna v Bratislave. Narodil sa 12. apríla 1903 ako František Veselý v Skalici. Meno Krištof prijal až na prahu dospelosti, keď si ho nevlastný otec v Budapešti ako 17-ročného adoptoval. A v Budapešti rozbehol aj svoju spevácku kariéra. V roku 1931 podpísal zmluvu so SND do operetného súboru. Režíroval niekoľko operiet a sám aj v operetách hral. Popri vystupovaní v maďarskom a slovenskom divadle hosťoval aj v českých divadlách. Účinkoval v jedenástich filmoch. Bol superstar svojej doby, pretože nebol iba operetný spevák, ale aj popový. Za svoju kariéru naspieval približne dvestopäťdesiat piesní. Medzi jeho najnámešie hity patrí Jaj, Zuzka, Zuzička, Skôr, než odídeš, Ja som optimista, Len bez ženy a mnohé ďalšie. Zomrel 13. marca 1977 v Bratislave. Alexander Moyzes Hudobný skladateľ, pedagóg, publicista a organizátor hudobného života sa narodil 4. septembra 1906 v Kláštore pod Znievom. Bol synom hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa. Na svojom konte má nespočetné množstvo hudobných diel. Napísal 12 symfónií, kantáty, skladby pre sólový nástroj a orchester, upravoval ľudové piesne a bol jedným zo zakladateľov SĽUK-u, pre ktorý vytvoril mnohé diela. Skladal tiež filmovú hudbu, napríklad v roku 1935 k filmu Milan Rastislav Štefánik. Bol profesorom teoretických predmetov a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (Štátne konzervatórium), zároveň bol aj vedúci hudobného odboru Československého rozhlasu v Bratislave. Bol profesorom kompozície na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, z toho 1966 – 1971 rektor. Medzi jeho žiakov patril napríklad Igor Bázlik, Braňo Hronec, Vašo Patejdl, či Peter Breiner. Zomrel 20. novembra1984 v Bratislave. Dominik Tatarka Prozaik, esejista a publicista sa narodil 14. marca 1913 v Drienovom (okr. Považská Bystrica). Slovenský a francúzsky jazyk študoval na Karlovej univerzite v Prahe a Sorbonne. Pôsobil ako stredoškolský profesor slovenčiny a francúzštiny na gymnáziu v Žiline a Martine. Počas Slovenského národného povstania bol partizánom. Po skončení vojny pracoval ako redaktor vo viacerých denníkoch. Politiku KSČ najskôr vo svojich dielach podporoval, no vydaním knihy Démon súhlasu (1956) navždy zvrátil svoj osud spisovateľa. Jeho nekompromisná kritika režimu, „stalinizmu“, burcovanie a silné protistranícke emócie počas okupácie v ´68 ho na nasledujúcich dvadsať rokov vyradili zo spoločenského života. V roku 1971 bol vyňatý zo zoznamu členov Zväzu slovenských spisovateľov a jeho diela boli stiahnuté z knižníc. Pracoval ako pomocný robotník v lesnom závode. Bol signatárom Charty 77. Zomrel 10. mája 1989 v Bratislave. Johann Korče Pekár a filantrop. Narodil sa v roku 1851 v Ľubľane. Ako siroty sa ho ujala pestúnka, ktorá ho dala vyučiť sa pekárom. Po štúdiách odišiel na skusy do sveta a jeho kroky ho zaviedli až do Bratislavy. Tu sa zamestnal v pekárni s predajňou na Vydrici. Johannovo stretnutie s vdovou po majiteľovi pekárne bolo dôvodom, prečo tu Johann ostal. S vdovou sa oženil a mali päť detí. Jeho pekárenské produkty sa stali vychýrené po celom Prešporku a po tzv. bajgle si k nemu chodili ľudia zo všetkých kútov mesta. Stal sa plnohodnotným členom Prešporského pekárskeho spoločenstva na dlhých 20 rokov. Spoločenstvo finančne podporovalo mestský azyl pre opustené deti. Bol aj členom mestského zastupiteľstva a mestskej rady. V roku 1881 spolu s pekárom Rudolfom Schreinerom založil Prešporský pekársky v nemoci podporujúci a pohrebný spolok. Korčemu bol udelený rytiersky kríž Radu Františka Jozefa za celoživotné zásluhy. Zomrel 13. júla 1919 v Bratislave.  Antal (Anton) Sendlein Hlavný mestský prešporský inžinier sa narodil v roku 1841. Býval v meštiackom dome, ktorý stál na mieste súčasnej budovy Generálnej prokuratúry. Dokonca navrhol a vytýčil Štúrovu ulicu, zodpovedal za stabilitu mestských budov. Stojí aj za projektom vychádzkových ciest v Horskom parku či architektonickým návrhom priečelia sídla a skladu Spolku dobrovoľných hasičov. Zomrel v roku 1918. Jozef Mišák Botanik a záhradník sa narodil 7. apríla 1866 v Hořicích. Skúsenosti záhradníka zbieral v Nemecku. Neskôr sa dostal do služieb grófa Štefana Ambrózy-Migazziho, ktorý v roku 1892 zakladal vždyzelený park - Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. Spracovával a realizoval aj výsadbu zelene v Kochovej záhrade. Zomrel 29. decembra 1939 v Bratislave. Anton Szova Hasičský dôstojník a učiteľ telocviku hasičov sa narodil v roku 1877. Súkromným povolaním bol fotograf s vlastným ateliérom. Zomrel v roku 1927. Náhrobný kameň miesta jeho posledného odpočinku dodnes zdobí fotografický autoportrét. Gustáv Mallý Akademický maliar sa narodil 21. mája 1879 vo Viedni. Pôsobil aj ako pedagóg. Medzi jeho žiakov patril napríklad Ľudovít Fulla, Ferdinand Hložník či Mária Medvecká. Zomrel 3. augusta 1952 vo veku 73 rokov v Bratislave. Štefan Németh-Šamorínsky Skladateľ, pedagóg a klavirista sa narodil 29. septembra 1896 v Šamoríne. Stal sa učiteľom Mestskej hudobnej školy v Bratislave a pôsobil tiež ako organista v Dóme svätého Martina, ako profesor na Vysokej škole hudobnej v Budapešti, od roku 1949 pôsobil ako profesor klavíra a komornej hry na VŠMU v Bratislave. Bol starým otcom herečky Kamily Magálovej a herca Mariána Slováka. Zomrel 31. januára 1975 v Bratislave. Jeho meno nesie Základná umelecká škola v Šamoríne. Jozef Žucha Lekár - neurológ sa narodil v roku 1909. Na oddelení nervovej chirurgie v Bratislave sa zaslúžil o značný pokrok pri liečbe neuralgie trojklanného nervu. V roku 1941 založil oddelenie detskej chirurgie v Bratislave. V 50. rokoch 20. storočia bol pre svoje názory perzekvovaný. Zomrel v roku 1964. Ernest Zmeták Akademický maliar, grafik a ilustrátor sa narodil 12. januára 1919 v Nových Zámkoch. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. Je autorom tympanónu Primaciálneho paláca v Bratislave. Pôsobil ako asistent Ľudovíta Fullu na VŠVU. Jeho diela sú súčasťou významných galérií na Slovensku a v zahraničí, ale aj v súkromných zbierkach. Rodnému mestu Nové Zámky venoval svoju umeleckú zbierku v hodnote niekoľko desiatok miliónov korún, ktorá je sprístupnená v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Zomrel 13. mája 2004 v Bratislave. Jozef Adamovič Divadelný a filmový herec, pedagóg, režisér sa narodil 23. apríla 1936 v Trnave. Počas štúdia na VŠMU sa zoznámil so svojou neskoršou manželkou, herečkou Božidarou Turzonovovou. Tridsať rokov bol členom SND. Kvôli zdravotným problémom so srdcom sa v roku 1991 rozhodol z divadla odísť. Zomrel 2. augusta 2013. Celý článok nájdete na www.ruzinov.sk  
Úspešný príbeh firemného dobrovoľníctva

Úspešný príbeh firemného dobrovoľníctva

Rubrika: Reportáže
Človek je spoločenská bytosť. Aby sa cítil šťastne a spokojne, potrebuje udržiavať dobré vzťahy s ostatnými a kultivovať svoje prostredie. Spolupatričnosť a vzájomná pomoc s tým ide ruka v ruka. Ťažko by sme hľadali jednotlivca, ktorý nikdy nepomohol svojmu blízkemu či ľuďom zo susedstva. Práve na tom stavia aj firemné dobrovoľníctvo. Pomôcť, zveľadiť, skrášliť, mať pritom dobrý pocit zo seba a zároveň sa stať empatickejším. Firemné dobrovoľníctvo je dnes súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov. Dobrý zamestnávatelia svojich ľudí v dobrovoľníctve podporujú a vytvárajú im podmienky, aby sa mohli realizovať. Má to racionálny základ: odborníci tvrdia, že dobrovoľníctvo pomáha rozvíjať v ľuďoch kreativitu, zlepšuje ich schopnosti poradiť si s problémami, a tým aj osobnú efektivitu a výkonnosť. V bratislavskej rafinérii Slovnaft je firemné dobrovoľníctvo podporované dlhodobo a cielene. Aj po pandemickej pauze, kedy niektoré aktivity boli v útlme, sa dobrovoľnícke projekty naplno rozbehli. „Našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Slovnafte a jeho dcérskych spoločnostiach počítame na stovky. Patríme medzi najpočetnejšie skupiny zapájajúce sa do veľkých organizovaných podujatí firemného dobrovoľníctva a snažíme sa podporovať ľudí aj v nových aktivitách,“ opisuje Anton Molnár, hovorca spoločnosti a riaditeľ Komunikácie Slovnaftu. Jednou zo tradičných dobrovoľníckych akcií je podujatie Naše mesto. Už 16 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Slovnaftári sa do tohto najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva zapájali už v jeho začiatkoch, kedy ešte nieslo názov Naša Bratislava. Tento rok si na jeden deň vymenilo kancelárie za vinice, materské aj základné školy, domov sociálnych služieb alebo hrad Biely Kameň až 222 ľudí z rafinérie. Vlastnými rukami tak pomohli skrášliť tie miesta, kde je to potrebné a zároveň si vyčistili hlavu či spoznali lepšie svojich kolegov a kolegyne. Svoje miesto v kalendári dobrovoľníctva v Slovnafte má aj čistenie Vtáčieho ostrova. Ide o celoročne neprístupné územie uprostred Hrušovskej zdrže, ktoré na dva dni v roku uvoľní Slovenská ornitologická spoločnosť / Bird Life, aby dobrovoľníci pripravili lokalitu na hniezdenie ohrozenej čajke čiernohlavej. O tom, že ide medzi slovnaftármi o obľúbenú aktivitu svedčí aj tohoročný počet 60 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. „Najnovšou dobrovoľníckou aktivitou, do ktorej sme sa zapojili, je World Clean Up Day, teda svetový deň venovaný uprataniu si svojho okolia. V rámci neho sme sa zamerali na naše najbližšie okolie – Pálffyovskú záhradu vo Vlčom hrdle, ktorá má nielen environmentálnu hodnotu, ale aj bohaté historické pozadie. 23 našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v nej vyzbieralo takmer 100 vriec odpadu,“ upresnil Anton Molnár. V Slovnafte sa dobrovoľníci organizujú v rámci Klubu dobrovoľníkov Slovnaftu. Jednou z aktivít, ktoré rozvíjajú priamo v sídle firmy je swap oblečenia, hračiek či doplnkov do bytu, ktorý sa koná trikrát za rok. Čo si nenájde nových majiteľov, putuje do charít, s ktorými spoločnosť spolupracuje.  
Moderná Stredná škola so špičkovým vybavením už nie je sci-fi

Moderná Stredná škola so špičkovým vybavením už nie je sci-fi

Rubrika: Reportáže
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) krok za krokom modernizuje stredné odborné školy. Komplexnou rekonštrukciou prechádzajú Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP). „Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici, či murári. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce. Preto sme sa rozhodli zmodernizovať a zatraktívniť stredné odborné školy,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Jedným z prvých ukončených projektov bola modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií na Hliníckej ulici v bratislavskej Rači. Župa tu vybudovala moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy. Vznikli v ňom odborné triedy teoretického vyučovania a priestory podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruovali budovy a škola získala aj nové materiálno-technické vybavenie učební. Modernizáciou prešla aj Stredná odborná škola technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave. Ide o nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo, kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Okrem nových učební má škola aj veľkopriestorovú prezentačnú a cvičnú halu. Škola sa pýši novým materiálno-technickým vybavením. Nechýbajú formátovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC stroj, CNC obrábacie centrum, stolová vŕtačka, či stojanová vŕtačka. Rekonštrukcie a investičnej podpory sa dočkala aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji a jej pracovisko, Jazdecká škola v Zálesí. Župa tu vybudovala moderné priestorové a technologické zázemie. Plne vyhovujú požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Projekt zahŕňa nové technológie pre výkrm v oblasti drobnochovu, ako aj stolárske a kováčske dielne. Technológia dodaná do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, zase podporí odbor veterinárne zdravotníctvo. Kompletne zrekonštruované je pracovisko Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb v Dúbravke. Slúžiť bude ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva. Vo finále je aj modernizácia centra odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole polygrafickej v Rači. „Práve tieto centrá sa ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl. Väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa,“ doplnil Juraj Droba. Župa okrem priestorov na vzdelávanie modernizuje aj športoviská. V areáli Strednej športovej školy na Ostredkovej ulici odovzdala moderný atletický štadión. Nachádza sa v bratislavskom Ružinove. Porovnateľný je s profesionálnymi štadiónmi. Je prispôsobený predovšetkým potrebám športovej školy, ale tiež verejnosti.  
Stredné Školy na jednom mieste. Nenechajte si újsť deň župných škôl v Bory mall

Stredné Školy na jednom mieste. Nenechajte si újsť deň župných škôl v Bory mall

Rubrika: Reportáže
Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opätovne pripravil prezentáciu stredných škôl. Obľúbené podujatie Deň župných škôl sa uskutoční v piatok 13.10.2023 v bratislavskom nákupno-zábavnom centre Bory Mall. Žiaci základných škôl, rodičia, pedagógovia, východní poradcovia, ako aj široká verejnosť môžu stredoškolákom a pedagógom župných stredných škôl klásť počas dňa zvedavé a zaujímavé otázky. „Výber strednej školy je jedno z najdôležitejších rozhodnutí mladého človeka. A nie je nič lepšie, ako sa stretnúť sa osobne priamo s pedagógmi i žiakmi a získať informácie z prvej ruky. A to všetko na jednom mieste, všetky školy naraz. Toto podujatie organizujeme už po dvanásty krát a som presvedčený, aj vďaka tomu si žiaci vedia zvoliť tú najlepšiu školu pre svoju budúcnosť. Považujem za dôležité, aby sa mladí ľudia vedeli po škole nielen zamestnať, ale aby ich budúca profesia aj bavila. Výberu treba preto venovať dostatočnú pozornosť,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. Tradičné župné podujatie sa v nákupno-zábavnom centre Bory Mall uskutoční od 9:00 do 19:00 hod. Počas dňa sa na jednom mieste stretnú všetky stredné odborné školy a gymnáziá v pôsobnosti BSK. Vybrať si môžete z 13 gymnázií (z nich 8 má aj bilingválne triedy), jednej športovej školy, 6 priemysloviek, z 12 technických odborných škôl, zo 4 obchodných a z 1 hotelovej akadémie, zo 7 odborných škôl zameraných na služby, z 5 umeleckých škôl, z 2 zdravotníckych a 3 pedagogických škôl. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bude na pódiu pripravený aj sprievodný program, kde sa návštevníci dozvedia informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia či úspechoch škôl. Žiaci odprezentujú ukážky hudobných, tanečných a speváckych vystúpení, viazania kytíc i športových aktivít. Deň župných škôl v Bory Mall je určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ako aj zanietených, odhodlaných a kvalifikovaných učiteľov, pedagogických poradcov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Cieľom je bližšie sa oboznámiť so strednými školami, zorientovať sa v ponuke a umožniť žiakom ľahšie si vybrať správnu školu - teda takú, ktorá ich zaujme a bude baviť.  
Starý Ružinov: Jedno z prvých predmestí Bratislavy

Starý Ružinov: Jedno z prvých predmestí Bratislavy

Rubrika: Reportáže
Svinská paša, bitúnok, popravisko, parný mlyn, cvernovka, cintorín chudoby, záhrady, policajná kolónia, rozlúčková kaplnka, kúpele... Aj toto ste mohli kedysi nájsť na území Starého Ružinova. V okolí Záhradníckej ulice boli domy so záhradami, ktoré historik a kartograf Johann Mathias Korabinsky v roku 1780 označil v jeho mapách ako Blumenthal – Kvetné (Kvetové) údolie. Aj samotný názov ulice naznačuje, že túto časť mesta obývali záhradníci. Dnešná Miletičova ulica spolu so severnou vetvou Novozámockého ramena, ktoré neskôr volali Mlynské rameno, uzatvárala východnú hranicu mesta. Bolo to zároveň jediné predmestie, ktoré je na Korabinského mape identifikované „pod správou mesta“. Blumenthal s jeho približným pôdorysom sa nachádza už aj v skoršej mape o stave dunajských ramien z roku 1753. Cesta na popravisko Na severe a severovýchode tvorila hranicu mesta terajšia Šancová a Miletičova ulica, ktoré sa stali základom novej uličnej siete v tejto časti. Na križovatkách s dnešnou Štefánikovou ulicou a na Račianskom a Trnavskom mýte boli zriadené mýtne stanice. V okolí dnešných ulíc Krížnej a Levickej zaujal priestor, kde sa nachádzal malý sakrálny objekt, rozlúčková kaplnka, ktorá bola zničená pri výstavbe objektov na Krížnej ulici v roku 1946. Ide o priestor, kde sa odsúdení lúčili so svetom. Odtiaľ viedla cesta na popravisko medzi Levickou ulicou a súčasnou Metodovou. Popravisko bolo na mape označené ako Ober Gericht a svojmu účelu slúžilo do roku 1827. Do prvej republiky sa na tomto mieste zachoval ako pozostatok vojenský justičný úrad. Cintorín a parný mlyn Ako sa možno dočítať v Presburger Zeitung z roku 1900 o situácii v okolí Trnavského mýta, cesta tam už vtedy viedla po Krížnej pri Ludwigovom mlyne (dnešná Metodova ulica) po dobytčí trh (neskôr centrálne trhovisko pred Istropolisom). Tieto cesty sa tu rozvetvovali do viacerých smerov. Na pravej strane viedla k cintorínu chudoby a bitúnku, ktoré sa nachádzali na území dnešnej Miletičovej ulice. Ďalšia cesta smerovala k novému obecnému cintorínu, ktorý sa nachádzal na mieste dnešného Zimného štadióna Ondreja Nepelu. A tretia, súčasná Vajnorská, viedla priamo k mestskému smetisku a kasárňam. Ludwigov mlyn bol postavený v roku 1882. Bol najväčší v Bratislave a v roku 1884 sa stal prvou budovou v meste, v ktorej sa svietilo elektrickými žiarovkami. V roku 1884 pribudol neďaleko mlyna aj bitúnok, kam putovali práve Ludwigove ošípané, ktoré choval pri mlyne. Uhorská cvernovka Mlyn nebol jedinou priemyselnou prevádzkou v Starom Ružinove. Uhorská cvernová továreň spustila výrobu na Mlynských nivách pod vedením viedenských podnikateľov Salchera a Richtera za pomoci kapitálu anglickej rodiny Coatsovcov v roku 1902. O sedem rokov neskôr 14. júna 1909 rozšírili produkciu v závode Danubius (ružový hrad) v Starom Ružinove. V ich vlastníctve ostala až do znárodnenia v roku 1949. Vtedy prešla spolu s ďalšími prevádzkami pod národný podnik Danubia, no medzičasom mala viaceré názvy, napríklad aj Závody Medzinárodného dňa žien. Nite sa tu vyrábali až do roku 2004. Záhrady a bytovky Popri fabrike Danubius sa na Auerovej ulici (dnes Jégého) postupne postavili aj tzv. „mestské baráky“ a policajná kolónia. Záhrady s názvom Rosenheim (Ružinov) za Novozámockým ramenom sa objavujú v mapách prvýkrát v roku 1925. Oblasť na sever od Záhradníckej ulice sa začala osídľovať až v päťdesiatych rokoch, zhruba v období, kedy sa dostavalo aj sídlisko 500 bytov na Nivách. Najskôr boli v roku 1953 dokončené štvorpodlažné tehlové domy na Záhradníckej, Dohnányho a Kupeckého. Následne sa začala výstavba šesťpodlažných bytoviek na Jelačičovej a postupne sa táto oblasť zahusťovala ešte ďalšie dve dekády. V roku 1959 bola však zonácia Bratislavy iná a táto štvrť patrila do vtedajšieho 4. obvodu – Nové Mesto. Študoval tu Nepela Rýchle a husté osídľovanie Starého Ružinova si koncom 50. rokov vyžiadalo výstavbu škôl. A tak v roku 1960 bola otvorená Stredná všeobecno-vzdelávacia škola na Metodovej ulici, ktorá bola spojená telocvičňou so základnou školou na Jelačičovej ulici. Stavba bola realizovaná podľa rovnakého projektu ako školy v Ružovej doline a na Sklenárovej. Od roku 2006 sa tieto dve školy zlúčili do spojenej školy Gymnázium, Metodova 2. Medzi známych absolventov gymnázia patrí napríklad Ondrej Nepela, Eva Máziková či Andy Hryc. Francúzska výstavba a Centrál Pozemné stavby, národný podnik Nitra začali v roku 1979 stavať v Starom Ružinove nové sídlisko s celkovým počtom 1 064 bytov. Bytové jednotky boli zostavované novým francúzskym systémom OUTINOR, ktorý dovoľoval vyrábať panely priamo na stavenisku a teda ich nebolo treba dovážať. Základný kameň Očistných kúpeľov Centrál položili v roku 1973. Ich výstavba trvala dlhých štrnásť rokov. Nielen stavbu, ale aj fungovanie kúpeľov sprevádzali problémy. Najväčší bol s 50 metrovým bazénom, ktorý poľskí dodávatelia museli niekoľkokrát prerábať, pretože tiekol. Nakoniec sa zistilo, že bazén nespĺňa súťažné normy, keďže bol o pár centimetrov kratší ako bolo predpísané. Kúpele otvorili až v roku 1987 a v ich areáli bol aj menší bazén, sauna a reštaurácia. Krátko po otvorení sa ukázalo, že prevádzka plavárne je ekonomicky veľmi náročná. Kúpele päť rokov po otvorení v roku 1992 navždy zatvorili. Stavba a voľná plocha po jej zbúraní ešte dlho ležala ľadom. No aj napriek krátkej ére na kúpele spomínajú mnohí Bratislavčania dodnes. Súčasný Starý Ružinov ■ rodinné domy: 26 rodinných domov (0,8 % obyvateľov) ■ byty: 4 324 bytov (97,9 % obyvateľov) ■ obyvatelia: 7 780 obyvateľov ■ rozloha: 0,602 km2 V Starom Ružinove žije spomedzi obvodov asi najviac „starousadlíkov“, až 50 % obyvateľov tu býva od narodenia alebo viac ako 25 rokov. Demograficky je zasa najpočetnejšia skupina vo veku 26 - 45 rokov (vyše 35 %). Východná časť tejto štvrte sa vyznačuje aj tým, že je tu najviac bytov a obyvateľov na km2 v celom Ružinove.  
Servis pre občanov: Staré pneumatiky nepatria ku kontajnerom

Servis pre občanov: Staré pneumatiky nepatria ku kontajnerom

Rubrika: Spravodajstvo
Vždy na jar a na jeseň ich je najviac. Práve vtedy totiž šoféri prezúvajú svoje autá, a tak sa použité pneumatiky objavujú pri kontajneroch, či len tak hocikde pohodené vo zvýšenom množstve. Odložiť ich na takéto miesto však nie je správne. Kam s nimi a aké pokuty hrozia za vyhodenie na verejné priestranstvá? Určite ste už aj vy boli svedkom situácie, kedy opotrebované pneumatiky, ktoré už evidentne neplnia svoju funkciu, skončili pohodené vedľa kontajnerov. Keďže to však nie je komunálny odpad, keď príde na rad odvoz odpadu, pneumatiky stále zostávajú na stojisku. Ako sa to nerobí V minulosti ich bolo možné zaniesť na zberný dvor, dnes však už takáto možnosť neplatí. Na ich spracovanie totiž nemajú technické možnosti a ani to neumožňuje zákon. Je tiež zakázané vyhadzovať takéto „gumy“ aj do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré obec umiestňuje v rámci jarného a jesenného upratovania. Ako sa to robí Zber opotrebovaných pneumatík musí zabezpečiť spoločnosť, ktorá predáva pneumatiky a ktorá ich prezúva, a nemôže ich prebratie podmieňovať tým, že si niečo u nich kúpite. Platí to aj pre e-shopy, ktoré by mali mať aspoň jedno zberné miesto v každom okrese. Za zber a recykláciu už predajne neúčtujú ďalšie poplatky. Sankcie Kto má zo zákona konať, ak pneumatiky skončia na nelegálnych skládkach? Obec (mestská časť) môže narábať len s komunálnym a drobným stavebným odpadom. O pneumatiky (prípadne aj objemný stavebný a nebezpečný odpad) sa stará Okresný úrad. Ako fyzická osoba môžete za uloženie odpadových pneumatík na verejnom priestranstve dostať pokutu až 1 500 eur, pre podnikateľov je suma omnoho vyššia, až do 120-tisíc eur.   
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)  4. okt  Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Tomáš Alscher (Starý Ružinov)    11. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Miroslav Bílik (Ružová dolina)   18. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Michaela Biharyová (Trávniky)   25. okt Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Peter Herceg (Pošeň)   25. okt Vítanie detí do života 10:00 – 11:00 (MÚ Ružinov)   8. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Ján Buocik (Prievoz)   15. nov Poslanecké stredy 16:30 – 17:30 Kamil Bodnár (Štrkovec)   Upozornenie Vítanie detí do života: Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na miestnom úrade (Mierová 21) najneskôr vo štvrtok pred akciou.  
Aktuálne: Opravy ciest a parkovísk

Aktuálne: Opravy ciest a parkovísk

Rubrika: Spravodajstvo
Opravy ciest a parkovísk patria medzi komplikovanejšie stavebné projekty. Od konca leta rekonštruovala mestská časť niekoľko lokalít a tie najnovšie z nich by mali byť dokončené na prelome septembra a októbra. V Ružinove máme viac ako sto kilometrov ciest a chodníkov, desiatky parkovísk a ďalšie desiatky kilometrov nezaradených komunikácií, teda takých, ktoré nemajú vlastníka, ale ľudia ich denno-denne používajú. Mlynské luhy a Kladnianska Aj napriek rôznych prekážkam, ktoré začiatok opráv Mlynských luhov oddialili, v čase uzávierky tohto čísla mesačníka Ružinovské Echo finišovala prvá fáza rekonštrukcie. Túto cestu tamojší obyvatelia roky označovali ako „tankodróm“. Po novom asfalte a nových chodníkoch sa už v týchto dňoch prejdete spod diaľničného mosta po budovu Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb. Následne sa začne druhou fázou prác, ktorá bude zahŕňať úpravu komunikácie Mlynské luhy v priestore výjazdu na Ondrejovovu ulicu. Pôjde o rozšírenie počtu jazdných pruhov (z dvoch na tri) a novú vrstvu vozovky. Rekonštrukcia čaká aj malé parkovisko, ktoré získa nový povrch a ani v tomto úseku sa nezabudlo na chodcov s novými chodníkmi. V uplynulých dňoch sa začalo aj s rekonštrukciou Kladnianskej ulice. Starý Ružinov Zrekonštruované je aj parkovisko na rohu ulíc Prešovská a Bajzova. Ostávalo len zaliať asfaltové spoje a dokončiť značenie parkovacích boxov čiarami. Vynovené parkoviská Potom ako bolo pred niekoľkými miesiacmi zrekonštruované parkovisko pozdĺž Ružinovskej ulice, opravujú sa už aj povrchy dvoch väčších parkovísk na Štrkovci - veľkého parkoviska pri jazere na Sabinovskej a parkoviska pred reštauráciou U Deda na Drieňovej. V oboch prípadoch ide len o základnú opravu povrchu, bez zmeny súčasných dispozícií parkovísk, pretože práve na týchto miestach by mali vyrásť nové parkovacie domy. DÔLEŽITÉ: REGULOVANÉ PARKOVANIE ŠTRKOVEC OD 25. OKTÓBRA  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
príchod jesene je začiatkom tej najťažšej sezóny v práci starostu. Nie, nejde o kosenie či odhŕňanie snehu - ide o čas, keď treba začať pripravovať rozpočet pre budúci rok. Nejdem vyplakávať nad tým, ako nám ublížila ktorá vláda a o koľko peňazí mestá a obce na celom Slovensku politici pripravili. Rád by som vám ale priblížil naše rozhodovanie sa, ako nakladať s peniazmi z vašich daní. Potreby a želania toho, čo by sa dalo zlepšiť, čo treba opraviť a čo chceme vybudovať, sú takmer nekonečné. No zdrojov a peňazí, ktoré skutočne investovať môžeme, je približne stonásobne menej, než by bolo treba na odstránenie desaťročia zbieraného investičného dlhu. Napriek tomu, vždy, keď opravíme nové parkovisko, ozvú sa desiatky z vás, že opraviť treba aj tie na inej ulici. To isté platí pri všetkých iných veciach. Náš rozpočet je asi 70 miliónov eur ročne, drvivá väčšina týchto peňazí smeruje na fungovanie škôl, škôlok, poskytovanie sociálnych služieb či domovy dôchodcov. Na investície a rozvoj nám zostávajú asi tri milióny - plus peniaze, ktoré získame z fondov EÚ. Pri rozhodovaní, kam investovať, preto zvažujeme stupeň potreby, ale aj to, koľko ľudí ju využíva a kde sa nachádza, aby žiadna časť Ružinova nebola ukrátená. Najradšej opravili všetko a hneď, no žiadosť o spustenie vlastnej tlačiarne na peniaze nám, žiaľ, Národná banka zamietla  Preto vás prosíme aj o trpezlivosť. Snažíme sa rozhodovať spravodlivo a efektívne, ale 50 rokov investičného dlhu nedobehneme za 5 ani za 10 rokov, akokoľvek sa budeme snažiť. Určite vás ale budeme počúvať a všetko dôležité sa aj naďalej budeme snažiť vyriešiť. Váš starosta