Milí Ružinovčania

príchod jesene je začiatkom tej najťažšej sezóny v práci starostu. Nie, nejde o kosenie či odhŕňanie snehu - ide o čas, keď treba začať pripravovať rozpočet pre budúci rok.

Nejdem vyplakávať nad tým, ako nám ublížila ktorá vláda a o koľko peňazí mestá a obce na celom Slovensku politici pripravili. Rád by som vám ale priblížil naše rozhodovanie sa, ako nakladať s peniazmi z vašich daní.

Potreby a želania toho, čo by sa dalo zlepšiť, čo treba opraviť a čo chceme vybudovať, sú takmer nekonečné. No zdrojov a peňazí, ktoré skutočne investovať môžeme, je približne stonásobne menej, než by bolo treba na odstránenie desaťročia zbieraného investičného dlhu. Napriek tomu, vždy, keď opravíme nové parkovisko, ozvú sa desiatky z vás, že opraviť treba aj tie na inej ulici. To isté platí pri všetkých iných veciach.

Náš rozpočet je asi 70 miliónov eur ročne, drvivá väčšina týchto peňazí smeruje na fungovanie škôl, škôlok, poskytovanie sociálnych služieb či domovy dôchodcov. Na investície a rozvoj nám zostávajú asi tri milióny - plus peniaze, ktoré získame z fondov EÚ. Pri rozhodovaní, kam investovať, preto zvažujeme stupeň potreby, ale aj to, koľko ľudí ju využíva a kde sa nachádza, aby žiadna časť Ružinova nebola ukrátená. Najradšej opravili všetko a hneď, no žiadosť o spustenie vlastnej tlačiarne na peniaze nám, žiaľ, Národná banka zamietla 

Preto vás prosíme aj o trpezlivosť. Snažíme sa rozhodovať spravodlivo a efektívne, ale 50 rokov investičného dlhu nedobehneme za 5 ani za 10 rokov, akokoľvek sa budeme snažiť. Určite vás ale budeme počúvať a všetko dôležité sa aj naďalej budeme snažiť vyriešiť.

Váš starosta

 

Vydanie: Október 2023